Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Na Zjavenie

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame!
Amen. 

viac »

Martin Rázus: Na Silvestra, na Nový rok

Bože, času na rozhraní
zahoj slovom žitia rany,
zotri slzy, pozdvihni hruď,
daj u seba odpočinúť!
Ťažká je púť – síl je treba,
popraj nám ich, Otče z neba,
zakončiť vo chvíli malej,  
v mene Tvojom kráčať ďalej!  Amen. 

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2017 01.01.2015 do 31.12.2017
Slovensko a celý svet

Spolok Martina Rázusa pokračuje vo vydávaní kalendárov na občiansky rok s láskavým poskytnutím fotografií či ilustrácií majstrov tohto umenia. V kalendári pre rok 2015 to boli nádherné fotografie Kriváňa Ľubomíra Schmidu, pre rok 2016 pôsobivé reprodukcie obrazov so starozákonným obsahom Tomáša Krčméryho a tento, akutálny na rok 2017 s obrazmi slovenskej krajiny od Milana Stanu.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Citát

“Rád by som ešte povedať svojim: nerôzniť sa nábožensky a nebiť sa. Azda sa mi to podarí.”

 (V článku Martin Rázus o svojom diele, Slovensko 1936)

Martin Rázus: Na Zjavenie 02.01.2017
Martin Rázus: Na Zjavenie

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame!
Amen. 

viac »

Martin Rázus: Na Silvestra, na Nový rok 31.12.2016
Martin Rázus: Na Silvestra, na Nový rok

Bože, času na rozhraní
zahoj slovom žitia rany,
zotri slzy, pozdvihni hruď,
daj u seba odpočinúť!
Ťažká je púť – síl je treba,
popraj nám ich, Otče z neba,
zakončiť vo chvíli malej,  
v mene Tvojom kráčať ďalej!  Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na vianočné Sviatky 20.12.2016
Martin Rázus: Suspíriá na vianočné Sviatky

Štedrý deň

Buď česť a sláva na výsostiach Bohu,
na zemi pokoj za milosť premnohú,
keď zišiel na svet Boží Syn,
jak sľúbil dobrý Hospodin,
že narodí sa svojim časom…
ó, zroď sa i dnes v srdci našom!
Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. advent 18.12.2016
Martin Rázus: Suspíriá na 4. advent

Dnes bližšie spasenie než sme uverili,
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý. 
Odvržme skutky temna a oblečme sa v cnosti –
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti!
Amen.     

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 3. advent 11.12.2016
Martin Rázus: Suspíriá na 3. advent

Požehnaný nebies Kráľu,
utvrď dnes v nás vieru stálu!
Príď k nám, nech Ťa ľud Tvoj slúcha,
popraj sily, popraj ducha!
Nechže Tvoje slovo sväté
poučí i zhojí rany!
Zavítaj k nám, požehnaj nám,
Kriste, Ty sám požehnaný.
Amen.

viac »

« Predchádzajúca
1
2
3
4
5
10

Generálni partneri

#43 #37 #33 #25

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku