Martin Rázus

Pozvánky

Pocta Jánovi Lajčiakovi 25.07.2015
Vyšná Boca – Liptovský Hrádok – Pribylina

Pri príležitosti 140. výročia narodenia Jána Lajčiaka Občianske združenie Spolok Martina Rázusa a Liptovsko-oravský seniorát pripravili spoločne cykloturistický výlet z miesta jeho pôsobenia na miesto jeho hrobového odpočinku, ktorý sa uskutoční 25. 7. 2015 so začiatkom o 10:00 v ev. kostole na Vyšnej Boci.

 

viac »

Plán aktivít spolku na rok 2015 01.01.2015 do 31.12.2015
Slovensko

Tu uvádzame rámcový plán činnosti Spolku Martina Rázusa v roku 2015. Podrobnosti k jednotlivým podujatiam budeme uverejňovať postupne. Tešíme sa na Vašu účasť, spoluprácu a podporu.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Citát

„Najväčšie tragikum človeka je hlúposť, za ktorú nemôže a najťažší hriech páchajú tí, ktorí vedia o tom a biedu túto vypočítave využijú.“

(z prózy Najväčšie tragikum a najťažší hriech)

Martin Rázus: Svätá Trojica 27.05.2015
Martin Rázus: Svätá Trojica

Verše ku sviatku Svätej Trojici od Martina Rázusa zo zbierky Suspíriá
Fotografia: Ľubomír Schmida

viac »

Martin Rázus: Svätodušná 18.05.2015
Martin Rázus: Svätodušná

viac »

Zomrel Ľudovít Kuruc 17.05.2015
Zomrel Ľudovít Kuruc

Milí bratia a sestry, odovzdaní do Božej vôle oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že Pán života a smrti si 15. 5. 2015 povolal milovaného manžela, otca, starého otca, dlhoročného riaditeľa Evanjelického lýcea, seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu a zborového dozorcu CZ ECAV Vrbové, RNDr. Ľudovíta Kuruca, CSc. Zosnulý bol dlhoročným členom Spolku Martina Rázusa. Česť jeho pamiatke! Informácie o rozlúčke s Ľudovítom Kurucom čítajte ďalej, na parte:

viac »

Veľký Piatok – Biela sobota – Veľkonočná nedeľa 31.03.2015
Veľký Piatok – Biela sobota – Veľkonočná nedeľa

 

 

viac »

Zomrel Michal Gáfrik 01.03.2015
Zomrel Michal Gáfrik

Dňa 27. februára dokonal významný literárny vedec, najväčší znalec diela Martina Rázusa, dlhoročný člen Spolku Martina Rázusa PhDr. Michal Gáfrik, DrSc. Pohreb bude v stredu 4. marca o 14.15 hod. v bratislavskom krematóriu. Odpočívajte v pokoji, brat Gáfrik!  Pohrebná kázeň Martina Šefranka
Nemáme tu večne miesta, / v diaľ nás volá naša cesta, / kvetom-tŕním ta sa vinie / k Tebe, dobrý Hospodine. Amen. (Martin Rázus: Suspíriá)

 

viac »

« Predchádzajúca
1
2
3
4
5
6

Generálni partneri

#40 #37 #36 #33 #25

Neprehliadnite

Dve publikácie z podujatia Sláva šľachetným III
Dve publikácie z podujatia Sláva šľachetným III

Spolok Martina Rázusa ponúka odbornej aj širokej verejnosti dve publikácie z podujatia Sláva šľachetným III, a to kolektívnu monografiu Sláva šľachetným III - Znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska (Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena) a Sláva šľachetným III - Miscellanea.

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku