Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917), K štyristoročnej pamiatke reformácie 

viac »

Martin Rázus: Krčmársky kráľ, nové vydanie

Vynikajúci román Martina Rázusa Krčmársky kráľ vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Spolok Martina Rázusa prispel k tomu ilustráciami akademického maliara Tomáša Krčméryho.

viac »

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 28.11.2017
Bratislava

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 dňa 28. novembra o 16.00 h nás prenesie do dávnej histórie slávnej Liptovskej stolice a priblíži dlhoročný proces, na konci ktorého sa Svätý Mikuláš stal trvalým sídlom Liptovskej stolice. Ako každý rok, nebude chýbať hudobný program – Trio Impression nás bude sprevádzať jednotlivými hudobnými storočiami.
Pred oficiálnym otvorením Liptovskej kaviarne sa o 15.00 hod. sa stretneme pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. V tomto roku uplynulo už 129 rokov od jeho narodenia v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Prezentácia protivojnových kníh v Martine


Kde: Martin
Kedy: 14.02.2016

Akže vám hovoria, hej, bude vojna,
vedzte národy, národe môj drahý, – že to nie je vôľa Božia

V Biblickej škole v Martine sa 14. 2. 2016 na prvú pôstnu nedeľu uskutočnila duchovná akadémia, ktorú pripravil Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa, Evanjelickou spojenou školou v Martine a Združením evanjelickej inteligencie TUS a LOS. Cieľom podujatia bolo v ovzduší, v ktorom jasne cítiť „tretiu svetovú vojnu“, predstaviť protivojnové literárne diela slovenských spisovateľov, ktoré vychádzali
v slovenských novinách a časopisoch počas prvej svetovej vojny, a to tak zásluhou odvážnych tvorcov, ako aj statočných vydavateľov. Rázusa a Timravu akadémia sprítomnila so zámerom mobilizovať aj protivojnové postoje a hlasy našich dní, povzbudiť dnešné protivojnové konanie.
Medzi slovenskými spisovateľmi v tomto ohľade jasne vynikal nebojácny Martin Rázus – spolu
s ním i Timrava. Obaja napriek cenzúre a hroziacim sankciám neodkladali svoje protestné texty do „literárnych priečinkov“, nečakali s ich publikovaním na príhodnejší povojnový čas, ale vystupovali na protivojnové hradby a privolávali vojne svoje jasné Nie! Žalovali vojnu pred dejinami z brutality a bezohľadného vraždenia, ničenia Hospodinom stvoreného života. Naveky budú o tom proti surovej vojne, v ktorej Slováci položili 70. 000 životov, svedčiť Rázusove knihy To je vojna! i Timravine Tri vojnové novely, ktoré vydal a distribuuje Spolok Martina Rázusa
v Liptovskom Mikuláši.
Martin Rázus za zvlášť nebezpečné vo svojich básňach označoval zlyhanie kresťanstva, ktoré do vojnových krážov vstupovalo so žiadosťami – modlitbami, piesňami a kázňami – o žehnanie vlastného víťazstva a o krutú porážku, smrť a pád svojich protivníkov. Na kazateľniach proti sebe stáli Rázusovi trúfalí „Dvaja kňazi“ s vojnovými kázňami namierenými proti svojím blížnym. Básnik, kňaz a politik Martin Rázus tento „vojnový heroizmus“ vo svojich básňach rázne odmietol: Vojna, lepšie rečeno životný názor zakladajúci sa na bezohľadnom egoizme, ak chce mať Boha, musí mať iného, ako je kresťanský; ak chce mať náboženstvo, to nemôže byť kresťanské; ak chce mať cirkev, tá nemôže byť kresťanská, lebo filozofia heroického egoizmu a náboženstvo sú výtvorom protimluvného, navzájom sa potierajúceho ducha...
Rázusove básne Návšteva, Matka a Apokalypsa patria k najlepším a najkrajším výtvorom slovenského básnictva, ktoré sa zrodilo v šľachetnej slovenskej básnickej duši. Vyvrelo z hlbín čistého kresťanstva.
Protivojnová akadémia v Martine prehovorila do sŕdc účastníkov práve týmto Rázusovým nadčasovým hlasom. Oslovuje ním aj všetkých, ktorí na akadémii nemohli byť prítomní. Zvestujte, priatelia, Rázusovo neutíchajúce posolstvo...
Martinskú protivojnovú akadémiu duchovným slovom uviedol domáci zborový farár Milan Kubík, pozdravili ju hostia z Liptovského Mikuláša, ev. a. v. farár Vladimír Ferenčík a podpredsedníčka Spolu Martina Rázusa, Daniela Fiačanová, básne Martina Rázusa recitovali Zuzana Bukovská, Karol Figura, Ján Kričko, Dr. Jozef Beňovský, Sára Novotná a Monika Záborská, ktorá pripravila a nacvičila i protivojnovú scénku z Timravinej novely Hrdinovia. Predstavili ju študentky martinskej Evanjelickej spojenej školy, Simona Valkovská, Adriana Malíková a Alžbeta Jurečeková. Rázusove piesne zaspievali Daniela Borcovanová (sólo), Milan Kubík, Daniela Borcovanová, Anička Borcovanová a Dušan Borcovan (štvorhlas). Na klavíri a flaute sprevádzali Slávka Danielová a Mojmír Ďurík. Esteticky, technicky a dokumentograficky spolupracoval Juraj Borcovan.  Umeleckú pozvánku pripravil majster Peter Ďurík. Modlitbu dieťaťa sa modlil sa osemročný Jakub Záborský. Podujatie uvádzal Miloš Kovačka.

Martin Rázus: Modlitba dieťaťa

Milý Otče z neba! prosím ponížene,
pozri – mama zasa obrátená k stene
plače! Ja viem prečo – vieš to aj Ty iste,
že nám otec musel kamsi na bojište,
bez neho nám smutno – ani na pohrabe...
Preto prosím pekne ja, ja dieťa slabé,
vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila!
Pohroz! predsa veľká – veľká Tvoja sila,
mama vraví, keď chceš, skrotíš každú šiju,
a ver´ mrzko i len, keď sa chlapci bijú!
Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada,
otca pustia domov – mama bude rada,
a ja ešte ako! dám mu i čo nemám,
veru si ho nikdy – nikdy nenahnevám.
Teba ale za to chváliť neprestanem –
sprav to, sprav! a daj nám dobrú nôcku...
Amen.

1915

Text:: Miloš Kovačka
Foto: Juraj Borcovan

Fotogaléria


Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku