Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917), K štyristoročnej pamiatke reformácie 

viac »

Martin Rázus: Krčmársky kráľ, nové vydanie

Vynikajúci román Martina Rázusa Krčmársky kráľ vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Spolok Martina Rázusa prispel k tomu ilustráciami akademického maliara Tomáša Krčméryho.

viac »

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 28.11.2017
Bratislava

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 dňa 28. novembra o 16.00 h nás prenesie do dávnej histórie slávnej Liptovskej stolice a priblíži dlhoročný proces, na konci ktorého sa Svätý Mikuláš stal trvalým sídlom Liptovskej stolice. Ako každý rok, nebude chýbať hudobný program – Trio Impression nás bude sprevádzať jednotlivými hudobnými storočiami.
Pred oficiálnym otvorením Liptovskej kaviarne sa o 15.00 hod. sa stretneme pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. V tomto roku uplynulo už 129 rokov od jeho narodenia v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Slávnostné služby Božie vo Vyšnej Boci


Kde: Vyšná Boca
Kedy: 02.08.2015

V nedeľu 2. augusta 2015 o 14.00 hod sa konali v evanjelickom kostole na Vyšnej Boci slávnostné služby Božie pri príležitosti 140.výročia narodenia ThDr. PhDr. Jána Lajčiaka a  230. výročia pamiatky posvätenia chrámu. Na úvod všetkých prítomných privítala Viera Mosná, zborová farárka. Vo svojom príhovore vyzdvihla celoživotný zápas kňaza Jána Lajčiaka o duchovné pozdvihnutie slovenského ľudu, o čo sa snažil aj za svojho pôsobenia v cirkevnom zbore Banská Boca a to verne, až do svojej náhlej smrti. Za života sa mu nedostalo ocenenia, ktoré by si právom zaslúžil, ale neupadol do zabudnutia a jeho odkaz je živý a aktuálny aj pre dnešnú dobu.

         Zvesťou Božieho slova sa prihovorila seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, v zmysle slov Písma svätého z 1. listu Petra 2,9 poukázala na snahu Jána Lajčiaka vyviesť ľud z tmy hriechu, zaostalosti na svetlo. Tým svetlom je Kristus, ktorý zasľubuje: „ Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Ján Lajčiak hoci mnohí vidia v jeho živote tragédiu, nezostal zlomený, ale vyviedol na svetlo evanjelium, ktoré zachraňuje a dáva nášmu životnému snaženiu zmysel. V liturgii účinkovali aj kňazi z okolitých cirkevných zborov: Mário Činčurák, Vladimír Ferenčík, Peter Taját a Viktor Sabo. Chrámové spoločenstvo pozdravili: Peter Gärtner, seniorálny dozorca a Vladimír Ferenčík člen predsedníctva OZ Spolok Martina Rázusa.

         Po skončení služieb Božích nasledoval hudobno-poetický pozdrav umelcov zo starobylého banského mesta Banská Štiavnica. Zazneli diela Händla, Chopina, aj recitácia v podaní Janky Bernáthovej -Lehotskej a Daniely Sokolovičovej.    

         Dielo a mnohé životné zápasy ThDr. PhDr. Jána Lajčiaka vo svojej prednáške predstavil Rastislav Stanček, evanjelický farár v Dolnom Kubíne. V závere slávnostného spomienkového programu bol na dokreslenie neľahkej životnej cesty Jána Lajčiaka premietnutý dokument Ľubora Patscha „ Taká bola vtedy doba...“

         Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný život Jána Lajčiaka, za všetko, čo vo svojom krátkom, no neskutočnou aktivitou naplnenom živote vykonal pre náš národ, evanjelickú cirkev, i náš cirkevný zbor.

Text: Viera Mosná, zborová farárka
Foto z interiéru kostola: František Bizub

 

Fotogaléria


Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku