Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917), K štyristoročnej pamiatke reformácie 

viac »

Martin Rázus: Krčmársky kráľ, nové vydanie

Vynikajúci román Martina Rázusa Krčmársky kráľ vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Spolok Martina Rázusa prispel k tomu ilustráciami akademického maliara Tomáša Krčméryho.

viac »

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 28.11.2017
Bratislava

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 dňa 28. novembra o 16.00 h nás prenesie do dávnej histórie slávnej Liptovskej stolice a priblíži dlhoročný proces, na konci ktorého sa Svätý Mikuláš stal trvalým sídlom Liptovskej stolice. Ako každý rok, nebude chýbať hudobný program – Trio Impression nás bude sprevádzať jednotlivými hudobnými storočiami.
Pred oficiálnym otvorením Liptovskej kaviarne sa o 15.00 hod. sa stretneme pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. V tomto roku uplynulo už 129 rokov od jeho narodenia v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Spomienkové podujatie v Moravskom Lieskovom a Dolnom Srní


Kde: Moravské Lieskové, Dolné Srnie
Kedy: 13.08.2017

Obec Moravské Lieskové, Obec Dolné Srnie, Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové a jeho niekdajšia fília Dolné Srnie v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne spoločne zorganizovali spomienkové oslavy pri príležitosti 80. výročia úmrtia evanjelického kňaza, politika, spisovateľa Martina Rázusa a 90. výročí úmrtia národovca a zberateľa Štefana Svetského.

Dopoludňajší program prebiehal na území obce Moravské Lieskové. Samotný začiatok ohlásili tóny dychovej kapely Bošáčanka pod vedením kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica pred začiatkom služieb Božích v miestnom evanjelickom a. v. kostole. Po záverečnej slávnostnej fanfáre muzikantov otvorilo spomienkové služby Božie organové prelúdium v podaní dlhoročnej cirkevnej kantorky Eleny Hargašovej, po ktorom históriu kostola a miestneho evanjelictva predniesla zborová poddozorkyňa Anna Štefániková, ktorá taktiež privítala vzácnych cirkevných aj svetských hostí, medziiným slávnostného kazateľa, generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD. s manželkou, seniorku POS ECAV ThDr. Evu Juríkovú, farára v Dolnom Srní Mgr. Pavla Černaja, seniora POS ECAV v. v. Mgr. Milana Kubíka, ThB. Milana Hargaša, Mgr. Ondreja Peťkovského s manželkou, zástupcu župana TSK Ing. Jozefa Trstenského, poslankyňu zastupiteľstva TSK za okres NMnV PhDr. Kvetoslavu Hejbalovú, predsedu Spolku Martina Rázusa PaedDr. Stanislava Žišku, potomkov Rázusa a Svetského...

Po oslovujúcej zvesti Božieho slova generálnym biskupom Milošom Klátikom otvorila pásmo venované spomínaným osobnostiam pani Ľubica Kusendová recitáciou básne Martina Rázusa, následne sa prítomným prihovoril predseda spolku M. Rázusa Stanislav Žiška. Chrámové zhromaždenie malo taktiež možnosť vypočuť si príhovor majstra slova Doc. Mgr. Art. Juraja Sarvaša. V ďalšom bode programu prezentoval domáci farár ThDr. Peter Maca najnovšie duchovné i hmotné investície v cirkevnom zbore, prítomným návštevníkom predstavil taktiež čerstvú edičnú novinku – fotozborník z I. až III. bienále amatérskej fotografie Krása sa zračí v oku pozorovateľa, ktorý vyšiel s finančným prispením TSK. Kostolné zhromaždenie malo možnosť vypočuť si stručnú genealógiu tejto súťaže, ktorú poriada Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom od roku 2012.

Po skončení slávnostných služieb Božích návštevníci v sprievode prešli pred niekdajšiu ev. faru, súčasný Osvetový dom, kde po príhovore domáceho kňaza a predstaviteľa TSK predstavitelia samosprávy položili vence k pamätnej tabuli Martina Rázusa, odtiaľ prešli k náhrobku Štefana Svetského na cintorín, kde sa prítomnému zhromaždeniu prihovoril starosta obce pán Róbert Palko, a tiež nasledovalo pietne položenie vencov.

Program pokračoval popoludní na území obce Dolné Srnie príhovormi a kladením vencov pri buste Martina Rázusa na nádvorí miestnej evanjelickej fary, pred budovou OcÚ pri pamätnej tabuli Štefana Svetského a vyvrcholil kultúrnym programom v Dome kultúry vystúpením FS Kasanka a precítenou prednesom hovoreného slova a veršov v podaní Juraja Sarvaša.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým organizátorom, všetkým návštevníkom, ktorý si našli čas na duchovné podujatie aj v letnom – dovolenkovom období a svojou osobnou účasťou potvrdili, že duch osobností Martina Rázusa aj Štefana Svetského je stále živý v Moravskom Lieskovom aj Dolnom Srní.

Veľmi vzácne je taktiež spoločné zorganizovanie spomienkových osláv naraz, nerozdielne vedením oboch obcí a dvoch cirkevných zborov, čo doposiaľ v minulosti absentovalo. Kiež Pán Boh i naďalej požehnáva podobné utužovanie bratských väzieb a vlákien spoločnej histórie i spolunažívania. Je krásne vidieť, že spomienka na dve evanjelické osobnosti a ich životné dielo dokázali stmeliť mnohých ľudí bez ohľadu na miesto pobytu či vierovyznanie.

Autor: ThDr. Peter Maca

Foto: Bc. Viera Macová a PhDr. Stanislav ŽiškaFotogaléria


Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku