Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917), K štyristoročnej pamiatke reformácie 

viac »

Martin Rázus: Krčmársky kráľ, nové vydanie

Vynikajúci román Martina Rázusa Krčmársky kráľ vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Spolok Martina Rázusa prispel k tomu ilustráciami akademického maliara Tomáša Krčméryho.

viac »

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 28.11.2017
Bratislava

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 dňa 28. novembra o 16.00 h nás prenesie do dávnej histórie slávnej Liptovskej stolice a priblíži dlhoročný proces, na konci ktorého sa Svätý Mikuláš stal trvalým sídlom Liptovskej stolice. Ako každý rok, nebude chýbať hudobný program – Trio Impression nás bude sprevádzať jednotlivými hudobnými storočiami.
Pred oficiálnym otvorením Liptovskej kaviarne sa o 15.00 hod. sa stretneme pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. V tomto roku uplynulo už 129 rokov od jeho narodenia v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

XIII. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa


Kde: Liptovský Mikuláš
Kedy: 14.03.2015

V sobotu 14. marca 2015 od 9.30 hod. do 12.00 hod. sa na starej Hodžovej fare v Liptovskom MIkuláši konalo XIII. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa.

Predseda spolku Mgr. Vladimír Ferenčík konštatoval že počet členov prítomných na VZ je 78 (fyzicky aj prostredníctvom splnomocnení) z aktuálneho počtu 117 členov, čo predstavuje 66,7% členskej základne, teda v zmysle stanov spolku šlo o riadne VZ.

VZ viedol predseda spolku Mgr. Vladimír Ferenčík. Podpredsedníčka Mgr. Daniela Fiačanová prečítala zápisnicu z vlaňajšieho valného zhromaždenia. Predseda spolku potom uviedol správu o činnosti za rok 2014 a plán na rok 2015.    

V bohatej diskusii vystúpil predseda Klubu Martina Rázusa – Maroško z Brezna Ing. Milan Kováčik. Prítomných oboznámil s činnosťou Klubu v roku 2014 a plánom práce na rok 2015 a poďakoval sa za podporu a spoluprácu. Brezňanom sa prihovorila rodáčka Etela Trégerová rod. Fillová a „priznala sa“, že v roku 1933 ju v Brezne krstil Martin Rázus! PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. informovala o pripravovanom podujatí SMR Udelenie Ceny Európskej únie umenia Dušanovi Tóthovi s manželkou a vydanie CD dvojalbum jeho meditácií, ktoré bude 27. mája 2015 v Zichyho paláci v Bratislave. Ján Juráš priblížil plány na usporiadanie podujatia Sláva šľachetným IV v septembri 2016, ktoré bude venované Slovenskému povstaniu 1848 – 49 a jeho kapitánom.
Ďalšie podrobnosti a uznesenia valného zhromaždenia sú uvedené v pripojených materiáloch.
Správa predsedu za rok 2014 a plán na 2015
Zápisnica z rokovania VZ 2015
Štatistika členstva k 13. 3. 2015
Správa o hospodárení za rok 2014

Po skončení rokovania VZ sa jeho účastníci poklonili pamiatke Martina Rázusa pri jeho pomníku v Rázusovom parku, kde položili veniec a zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.  

 Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.Mgr. Zdenko Blažek

Fotogaléria


Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku