Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917), K štyristoročnej pamiatke reformácie 

viac »

Martin Rázus: Krčmársky kráľ, nové vydanie

Vynikajúci román Martina Rázusa Krčmársky kráľ vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Spolok Martina Rázusa prispel k tomu ilustráciami akademického maliara Tomáša Krčméryho.

viac »

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 28.11.2017
Bratislava

Liptovská kaviareň v Bratislave 2017 dňa 28. novembra o 16.00 h nás prenesie do dávnej histórie slávnej Liptovskej stolice a priblíži dlhoročný proces, na konci ktorého sa Svätý Mikuláš stal trvalým sídlom Liptovskej stolice. Ako každý rok, nebude chýbať hudobný program – Trio Impression nás bude sprevádzať jednotlivými hudobnými storočiami.
Pred oficiálnym otvorením Liptovskej kaviarne sa o 15.00 hod. sa stretneme pri Pomníku Martina Rázusa na Rázusovom nábreží. V tomto roku uplynulo už 129 rokov od jeho narodenia v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Zlet priateľov Jána Lajčiaka


Kde: Zichyho palác Bratislava
Kedy: 28.05.2014

Ján Lajčiak
* 25. 7. 1875 Pribylina 
† 28. 10. 1918 Baňská Boca, pochovaný je v Pribyline 

teológ, evanjelický kňaz, sociológ kultúry, prekladateľ, spolutvorca modernej slovenskej orientalistiky, prekladateľ biblických textov z gréčtiny a hebrejčiny do slovenčiny, kritik slovenskej, málo aktívnej inteligencie a stúpenec moderného života na začiatku 20. storočia

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici a v Prešove študoval teológiu v Prešove a v Erlangene. Po štúdiu na Univerzite v Lipsku (1900 – 1902) získal titul Philosophiae doctor za doktorskú prácu O duálových a plurálových koncovkách v semitských podstatných menách.  V r. 1902 – 1905 študoval na Protestanskej teologickej fakulte Sorbonskej univerzity v Parizi a obhájil ďalšiu dizertačnú prácu, a to z teológie Ezechiel, jeho osobnosť a učenie, koncipovanú na pozadí širších dobových spoločenských a kultúrnych analýz starého Izraela. Po návrate na Slovensko dostal sa Lajčiak do sporu s maďarskou vrchnosťou a pre svoje liberálne postoje aj so slovenskou konzervatívnou národnou a cirkevnou reprezentáciou. Doma tak nemal možnosť pracovať ani na vedeckom pracovisku, ani vo väčšom cirkevnom zbore. Napokon ako  kňaz pôsobil v zapadnutej liptovskej dedine Baňská Boca (Vyšná a Nižná Boca). Zomrel v deň vyhlásenia vzniku Československa.
Jeho základnou témou je problém kultúry v najširšom poňatí. Snaží sa najprv o jej všeobecný pojem, prevažne sú však jeho skúmania zamerané na kultúru a na život Slovenska. Ukazuje to jeho práca Slovensko a kultúra vydaná po jeho smrti z rukopisnej pozostalosti S. Š. Osuským v r. 1920. Jeho cieľom bolo dynamizovať zaostalý a konzervatívny život Slovenska. Novoobjavený rukopis slovenského prekladu štyroch evanjelií Novej zmluvy, o ktorého existencii sa viedli len dohady, odhaľuje cielenú a serióznu činnosť Jána Lajčiaka zameranú na preklad Biblie do slovenčiny. Napriek tomu, že ho Juraj Janoška v tom povzbudzoval, pri obmedzenom vplyve slovenských cirkevných zborov a nechuti osobností reprezentujúcich slovenské záujmy, uvažovať o oficiálnom poverení preložiť Bibliu do „neúradného“ jazyka bolo utópiou.

            Dielo: Die Plural – und Dualenendungen am semitischen Namen, Lipsko, 1902; Ezechiel, sa personne et son enseignements, Paríž, 1905; Slovensko a kultúra; preklad: Kniha žalmov. Bp. 1904; štúdia Naše literárne úlohy, Slov. pohľady, 28, 1

Podobizeň Jána Lajčiaka na Hornej Boci z r. 1908. Fotograf: Uher Ödön, Budapešť
Miesto uloženia: Slovenská národná knižnica, Literárny archív Martin

V Zichyo paláci sa zišla zhruba stovka priateľov Jána Lajčiaka, pre ktorú pripravili organizátori bohatý program.
Prítomných privítal na pôde Zichyho paláca jeho kastelán Ernest Húska.
Úvodné slovo, v širšom kontexte ochrany spomienok na významné osobnosti slovenského národa prednesol iniciátor Zletu Stanislav Vallo
Stanislav Vallo Úvodný príhovor
Autor románu Prehovor Ezechiel, objaviteľ Lajčiakovho archívu,  Anton Baláž si zaspomínal na túto dobrodružnú činnosť: Môj Lajčiak
Anton Baláž Môj Lajčiak
PhDr. Ľudovít Turčan, CSc. priblížil Lajčiaka ako sociológa v prednáške Prečo je Ján Lajčiak stále zaujímavý
Ľudovít Turčan Prečo je Ján Lajčiak stále zaujímavý
Ďalším bodom programu bol dokumentárny film: Ján Lajčiak (Slovenská televízia Bratislava 1995, scenár Boris Petrík, réžia Fedor Bartko)
Bravúrne zvládol pre laikov neľahkú tému Doktorská dizertácia Jána Lajčiaka Plurálne a duálne koncovky v semitských menách prof. ThDr. Juraj Bándy.
Juraj Bándy Doktorská dizertácia Ján Lajčiaka
Treba Lajčiaka obhajovať?, pýtala sa vo svojom príspevku a hneď aj si odpovedala majiteľka Vydavateľstva Q 111 Kveta Dašková, ktorá vydala Lajčiakovo nosné dielo Slovensko a kultúra. 
Kveta Dašková Treba Lajčiaka obhajovať?
Dobrý deň, tak sa mi stalo, že som praneterou Jána Lajčiaka..., takto začala svoj príhovor paneter Jána Lajčiaka Oľga Lajčiaková a pokračovala množstvom zaujímavých informácií o Lajčiakovie rodine.    
Oľga Lajčiaková Príhovor pranetere
Na záver reagoval na príspevok Kvety Daškovej Martin Hanus.  
Podujatie moderoval Ján Juráš.
Vďaka vinárskemu majstrovi Petrovi Ratuzskému, Radničná vináreň Pezinok pokračovala ešte dlho neformálna diskusia s čašou vína.

Celé podujatie sa nieslo v rámci obrazov Olinky Lajčiakovej a bolo prakticky derniérou jej výstavy Jablká a krajina. 

Foto: Veronika ZahradníkováFotogaléria


Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku