Martin Rázus

Pozvánky

Deň Martina Rázusa v Bratislave 18.10.2018
Bratislava

Celodenná akcia Deň Martina Rázusa v Bratislave sa uskutoční v deň 130. výročia narodenia MR, teda 18. októbra 2018.

viac »

Deň Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši 21.10.2018
Liptovský Mikuláš

Stotridsiate výročie narodenia svojho rodáka Martina Rázusa si pripomenú v Liptovskom Mikuláši duchovným aj kultúrnym programom v nedeľu 21. októbra 2018.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Martin Rázus: Suspíriá na 1. sviatok vianočný

25.12.2017

 

Jasajú nebesá, v dušiach čo pohne sa:
Sláva Bohu! Po oblohu zaplesá.
V biedach žitia srdcia cítia,
v kom je nádej naša.
Duch poznáva, že Boh dáva
nám dnes Mesiáša!
On, prišlý nevinne, všetkých nás privinie,
rany zhojí, láskou spojí v rodine.
Preto my dnes, Hosťu nebies,
jak tí v Betleheme,
 s vrelou túžbou jak za dúhou k Tebe putujeme.
Sme Tvoj ľud – s nami buď,
nedaj nám zahynúť,
ráč nás k sebe, v svoje nebe
pozdvihnúť.
Amen.

Ježiš v jasličkách – milosť Božia:
nech v ňu nádej všetci zložia,
z nej sa učia pravdy súdom,
až bude svet Božím ľudom.
Milosťou z nej si nám Syna dal, prosíme,
Bože, bys pri nás stál,
osvietil myseľ, naplnil hruď,
posvätil vôľu – nech sme Tvoj ľud!
Amen.

Vitaj nám, Pane náš,
ó, vitaj, Kriste milý,
čo biednym požehnáš
a slabým dodáš sily.
Ach, požehnaj i nám
a posilň v pravde, v cnosti,
vojd’ v duší našich stan
a smutných rozradosti.
Amen.

Dnes odkaz nebies nech nám ducha vznáša,
že posiela k nám Boh Mesiáša,
v dieťati milom, čo mier nesie svetu,
daj cítiť, že i medzi nami je tu!  
Tou láskou Jeho nech sa rany zhoja
a vierou v Neho srdcia upokoja,
zvesť o živote nech nás všetkých hostí
a biedy naše zastrie čas radosti!
Amen.

Tá radosť čistá
už verným nebo chystá,
nech premkne nás
v anjelskom chóre hlas.
A Ty, náš Pane,
svieť nám, jak slnko ranné.
Svieť, Dieťa Božie, svieť
a preporoď náš biedny svet!
Amen.

Svitla radosť nad radosti,
všetkým ľuďom ku osohu,
i nám biednym, uboleným!
Sláva Bohu, sláva Bohu!
Teš sa, veseľ, ľude Boží,
pre tú milosť hojnú, mnohú,
narodil sa nám Spasiteľ, sláva Bohu, sláva Bohu.
Amen.

Čas radosti, nebies hosti,
ku Tebe sa známe.
Požehnaj nám, keď k výšinám
zrieme v Tvojom chráme!
Nech tá zvesť veliká
srdcia nám preniká
a z radosti – pravej cnosti navyká.
Amen.

 

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku