Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na Zjavenie Krista Pána

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my Ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame. Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

Hospodine, 
keď hodina sa míňa po hodine, 
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný, 
keď starý rok už odchodí von dvermi! 
Pane milý, 
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme… 
Ó, vzhliadni, vzhliadni… 
My všetci ľud Tvoj sme 
a tak žiť chceme! Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie než sme uverili, 
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý.  
Odvrhnime skutky temna, oblečme sa v cnosti – 
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti! 
Amen.     

viac »

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Martin Rázus: Suspíriá na 1. sviatok vianočný

25.12.2017

 

Jasajú nebesá, v dušiach čo pohne sa:
Sláva Bohu! Po oblohu zaplesá.
V biedach žitia srdcia cítia,
v kom je nádej naša.
Duch poznáva, že Boh dáva
nám dnes Mesiáša!
On, prišlý nevinne, všetkých nás privinie,
rany zhojí, láskou spojí v rodine.
Preto my dnes, Hosťu nebies,
jak tí v Betleheme,
 s vrelou túžbou jak za dúhou k Tebe putujeme.
Sme Tvoj ľud – s nami buď,
nedaj nám zahynúť,
ráč nás k sebe, v svoje nebe
pozdvihnúť.
Amen.

Ježiš v jasličkách – milosť Božia:
nech v ňu nádej všetci zložia,
z nej sa učia pravdy súdom,
až bude svet Božím ľudom.
Milosťou z nej si nám Syna dal, prosíme,
Bože, bys pri nás stál,
osvietil myseľ, naplnil hruď,
posvätil vôľu – nech sme Tvoj ľud!
Amen.

Vitaj nám, Pane náš,
ó, vitaj, Kriste milý,
čo biednym požehnáš
a slabým dodáš sily.
Ach, požehnaj i nám
a posilň v pravde, v cnosti,
vojd’ v duší našich stan
a smutných rozradosti.
Amen.

Dnes odkaz nebies nech nám ducha vznáša,
že posiela k nám Boh Mesiáša,
v dieťati milom, čo mier nesie svetu,
daj cítiť, že i medzi nami je tu!  
Tou láskou Jeho nech sa rany zhoja
a vierou v Neho srdcia upokoja,
zvesť o živote nech nás všetkých hostí
a biedy naše zastrie čas radosti!
Amen.

Tá radosť čistá
už verným nebo chystá,
nech premkne nás
v anjelskom chóre hlas.
A Ty, náš Pane,
svieť nám, jak slnko ranné.
Svieť, Dieťa Božie, svieť
a preporoď náš biedny svet!
Amen.

Svitla radosť nad radosti,
všetkým ľuďom ku osohu,
i nám biednym, uboleným!
Sláva Bohu, sláva Bohu!
Teš sa, veseľ, ľude Boží,
pre tú milosť hojnú, mnohú,
narodil sa nám Spasiteľ, sláva Bohu, sláva Bohu.
Amen.

Čas radosti, nebies hosti,
ku Tebe sa známe.
Požehnaj nám, keď k výšinám
zrieme v Tvojom chráme!
Nech tá zvesť veliká
srdcia nám preniká
a z radosti – pravej cnosti navyká.
Amen.

 

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku