Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na Zjavenie Krista Pána

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my Ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame. Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

Hospodine, 
keď hodina sa míňa po hodine, 
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný, 
keď starý rok už odchodí von dvermi! 
Pane milý, 
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme… 
Ó, vzhliadni, vzhliadni… 
My všetci ľud Tvoj sme 
a tak žiť chceme! Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie než sme uverili, 
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý.  
Odvrhnime skutky temna, oblečme sa v cnosti – 
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti! 
Amen.     

viac »

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Martin Rázus: Vidiny (k pamiatke Reformácie)

15.10.2017

...Nik! sám sa ubieram, zvuk krokov na dláždení,
len moje kroky sú: som pútnik opozdený,
spod Tatier prichodím i s chválou, lež i s mukou
v tíš skvovestnej svätyne, v skrýš prevelikých  duchov,
tmy hľadia do okien, len kahan v ruke bliká,
preds´ isto kráčam dnes, hoc i bez kostolníka,
zvuk krokov zapadá kams´ v prázdno lodných vnútier,
až stanem... oltár! A u nôh spí Martin Luther,
Tu veniec položím a dumám – – – – – – – –

– – – – – – V duši zbolí,
Či všetok rmut svoj zniesť, čo krája srdce v poly,
Či vyliať žaloby, keď štyristo liet klope,
Že kraj môj halí noc, noc hustá na Europe,
I zemi celej – oh!? Tak váham – – – – – –
– – – kahan bliká,
jas vrhnúc na kameň, jas mdlý z rúk učeníka,
a mizne hrob i chrám – hľa, kláštor vanie chladom,
v ňom cela...mladý mních, ja predpísané rádom,
sa modlí, križuje, ba mučí, týra pôsty,
až dušu ukojí hlas: Otec milosti!

a tvár sa zaskveje – – – – –
– – – – – Ja zrúc to – neodolám:
– Ó neteš, neteš sa, hľaď – sveta hriešnym zvôľam
ciest neľzä zasekať! Tys´ okúsil slasť mieru,
a svet? Jak skutky ver´  tak zneužil i vieru:
na milosť pamätá, lež nie na tvoje trudy...
oh beda! – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – Hradný chrám...pred bránou množstvo ľudí
sa zháňa...profesor už chýrny v mníchu chudom –
hľa, výtky pribíja, tie výtky proti – bludom,
a trnú zvedavci, kým on sa vzdiali skromne,
jak kto sa odhodlal – – – – – – – – – – – – – –

 

Martin Rázus: Vidiny, celý text

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku