Martin Rázus

Pozvánky

Deň Martina Rázusa v Bratislave 18.10.2018
Bratislava

Celodenná akcia Deň Martina Rázusa v Bratislave sa uskutoční v deň 130. výročia narodenia MR, teda 18. októbra 2018.

viac »

Deň Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši 21.10.2018
Liptovský Mikuláš

Stotridsiate výročie narodenia svojho rodáka Martina Rázusa si pripomenú v Liptovskom Mikuláši duchovným aj kultúrnym programom v nedeľu 21. októbra 2018.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Martin Rázusa: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

29.12.2017

Hospodine,
keď hodina sa míňa po hodine,
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný,
keď starý rok už odchodí von dvermi!
Pane milý,
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme…
Ó, vzhliadni, vzhliadni…
My všetci ľud Tvoj sme
a tak žiť chceme! Amen.

Daj nám, Bože, múdrosti,
keď čas sa míňa, keď čas letí.
Ako otec svoje deti
potešením nahosti!
Potvrď dielo, potvrď sám,
čo dobrého medzi nami,
pod Tvojimi – pod hviezdami z
dvihni ľud svoj k výšinám! Amen.

Bože, času na rozhraní
zahoj slovom žitia rany,
zotri slzy, pozdvihni hruď,
daj u seba odpočinúť!
Ťažká je púť – síl je treba,
popraj nám ich, Otče z neba,
zakončiť vo chvíli malej, 
v mene Tvojom kráčať ďalej! Amen.

V mene Tvojom, Synu Boží,
v tomto našom milom chráme
dnes rok nový otvárame…
Ó, praj, nech ľud nádej zloží
v Tvoju lásku, milosť Tvoju,
dôjsť  k radosti, dôjsť k pokoju!
Posilni nás, žehnaj slovom
a veď k šťastiu v roku novom! Amen.

Sme Tvoji, Kriste, i v novom roku,
ó, pomáhaj nám a žehnaj nášmu kroku!
Sme jedno  v Tebe, len k nám sa znaj
a z dedičstva svojho nám daj, ach, daj! Amen

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku