Martin Rázus

Pozvánky

Vaše 2% pre Spolok Martina Rázusa

Vážení priatelia a podporovatelia Spolku Martina Rázusa!
Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti nášho spolku formou pridelenia 2% Vašej dane. 

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Nové vedenie Spolku Martina Rázusa

10.05.2017

Na svojom zasadnutí v utorok 9. mája 2017 zvolilo predsedníctvo Spolku Martina Rázusa v zmysle paragrafov 11 a 12 platných Stanov nové vedenie spolku! Prajeme mu veľa odvahy, inšpirácie, pracovitosti, Božieho požehnania na náročnú prácu.

PaedDr. Stanislav Žiška – predseda Spolku Martina Rázusa
Stredoškolský učiteľ, regionálny historik a publicista. Vysokoškolské štúdium  a rigorózne štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od r.2005 pôsobí na gymnáziu v Liptovskom Hrádku. Vo svoje práci sa venuje problematike tvorbe učebných textov ( publikoval: Textilné materiály pre 1.ročník OU, Banská Bystrica: Metodické centrum, 1999; Dejepis vo svetle karikatúry, Poprad:2010). Z oblasti regionálnej histórie sú osobným predmetom jeho záujmu významné osobnosti Liptova, dejiny a rodáci obce Hybe. Od roku 1999 publikuje na stránkach Evanjelického posla spod Tatier, Učiteľských novín. Spolupracoval s Rádiom Regina, s televíznou redakciou Encyklopédia obcí Slovenska. Je autorom publikácií  Hybe. Kultúrne dianie v rokoch 1918-1939 (Poprad 2004); Hybe. V letokruhoch mestečka (Poprad 2007); člen autorského kolektívu (Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1-2, 2.vydanie, 2005); spoluautor (s Andreou Štechovou) Liptovský pustokvet. Johana Miloslava Lehotská 1810-1849(Poprad 2013, Kežmarok 2015

Mgr. Daniela Fiačanová – podpredsedníčka Spolku Martina Rázusa
Dlhoročná osvetovo-kultúrna pracovníčka, folkloristka, literárna historička. Ostatných 20 rokov pracovala ako múzejníčka v stálej expozícií Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktorá sa nachádza v starej Hodžovej fare a patrí Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti je cirkevnou archivárkou viacerých cirkevných zborov. Je správkyňou Knižnice Martina Rázusa a výkonnou podpredsedníčkou Občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa. Jej osobným predmetom výskumu sú liptovskomikulášske ženy v dejinách kultúry a spoločnosti.

Mgr. Vladimír Ferenčík – pokladník Spolku Martina Rázusa
ev. a. v. farár, emeritný predseda, člen predsedníctva Spolku Martina Rázusa. Pôsobil v Cirkevnom zbore ECAV Kraskovo, Poltár, Liptovský Hrádok-Dovalovo. V súčasnosti je zborovým farárom v cirkevnom zbore ECAV Liptovský Mikuláš. V rokoch 1995 – 2004 pôsobil vo funkcii seniora Liptovsko-oravského seniorátu, v rokoch 2000 – 2005 bol zástupcom biskupa Východného dištriktu a podpredseda Synody ECAV. V nedávnej minulosti bol predsedom redakčnej rady Evanjelického posla spod Tatier, členom predstavenstva i povereným šéfredaktorom a. s. Tranoscius. Člen Právneho výboru ECAV na Slovensku, komisie pre farárske skúšky (predmet Liturgika). Zastupujúci duchovný správca na Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského. Sporadicky prispieva do cirkevných časopisov.

 

 

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku