Martin Rázus

Pozvánky

Vaše 2% pre Spolok Martina Rázusa

Vážení priatelia a podporovatelia Spolku Martina Rázusa!
Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti nášho spolku formou pridelenia 2% Vašej dane. 

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Valné zhromaždenie Klubu Martina Rázusa – Maroško

15.03.2017

            Jedenáste Valné zhromaždenie Klubu MR – Maroško v Brezne  (8. marec 2017)

            Členovia a sympatizanti Klubu Martina Rázusa (MR) – Maroško sa v stredu 8. marca najprv  stretli v mestskom parku pri soche Martina Rázusa, aby si spoločne so zástupkyňou primátora Petrou Dzurmanovou, uctili kyticou kvetov život a dielo spisovateľa, kňaza MR. V našom meste pôsobil na sklonku života v rokoch 1930 – 1937. Toto obdobie bolo najplodnejším v jeho literárnej tvorbe. Napísal a vydal 12 kníh, z ktorých prevažná časť čerpala námet z histórie mesta.

            Klub MR – Maroško bol založený na prvom, zakladajúcom Valnom zhromaždení (VZ) 2. februára 2007. Do svojho vienka si predsavzal cieľ – uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom. Na terajšom 11. VZ teda završoval prvú desaťročnicu svojho pôsobenia.

            Dnes má Klub Maroško 47 členov z toho 32 žien a 15 mužov, pomerne stabilnú členskú základňu. Ako sa na rokovaní konštatovalo, aj solídne miesto v povedomí, nielen občanov mesta.

            V priestoroch Horehronského múzea za účasti 29 prítomných členov, sme zhodnotili  činnosť za rok 2016, ako sa darí plniť stanovený cieľ. Predseda Klubu Milan Kováčik vo svojej správe uviedol, že vo vlaňajšom roku buď samostatne, alebo v spolupráci so svojou matkou – Miestnym odborom Matice slovenskej (MOMS), Horehronským múzeom, so Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši (LM) zorganizovali, alebo sa aktívne podieľali na 15 podujatiach.  Z nich uvedieme aspoň tri významné:

            Prvé sa uskutočnilo v Mestskom dome kultúry (MsDK) 7. júna 2017, kde sme v spolupráci s MOMS,  s mestom Brezno, obcami Bacúch a Čierny Balog pripravili slávnostný koncert pod názvom „Koncert ďakujeme Vám...“. Venovaný bol trom významným osobnostiam kultúrneho a spoločenského života mesta Brezna a Horehronia, ktorí sa v prvom polroku 2016 dožili životného jubilea 80 rokov. Šlo o breznianskeho rodáka spisovateľa Igora Gallu (*13.4.1936), akademického maliara Jozefa Cesnaka (*6.2.1936) – rodáka z Bacúcha a čiernobalockého rodáka spisovateľa Petra Kováčika (*6.6.1936). Koncert bol emotívnym vyjadrením poďakovania za ich celoživotné dielo a propagáciu regiónu na Slovensku i za hranicami. Umelecky oslovil plnú sálu MsDK.

          Druhou – 6. augusta 2016, 15 ročník Cykloturistický maratón Po stopách MR v spolupráci so Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši a s podporou primátora mesta Brezno. 

            Tretia naša najvýznamnejša akcia, na ktorej sme sa aktívne podieľali v meste Brezno, sa konala 20. novembra 2016 – Celoslovenské spomienkové oslavy pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia Karola Kuzmányho, breznianskeho rodáka, evanjelického kňaza, spisovateľa, podpredsedu MS. Program osláv mal dve časti. Ráno v evanjelickom kostole boli slávnostné služby Božie v priamom televíznom prenose RTVS na Dvojke. Poobede v MsDK bol slávnostný program pod názvom „Život a dielo Karola Kuzmányho“. Program s množstvom účinkujúcich, taktiež umeleckým zážitkom oslovil plnú sálu MsDK.

Svoju činnosť  pravidelne publikujeme.:

-  Na  internetovej stránke Matice Slovenskej – máme umiestnených 18  textovo-obrazových príspevkov

-  Na internetovej stránke www.stredoslovaci.sk – máme celkom 11  textovo-obrazových príspevkov

-  V regionálnych novinách MY HOREHRONIE – 6 príspevkov

-  Akcie si textovo-fotograficky snažíme zaznamenávať pravidelne aj do vlastnej  kroniky

Na  VZ bol prijatý aj plán práce na rok 2017, ktorý obsahuje 12 akcií, z nich sa hlavne  zameriame:

-    5. august  – 16. ročník Cyklomaratónu Po stopách MR v spolupráci so Spolkom MR  v  LM.

-    September 2017Martin Rázus (*18.10.1888 – +8.8.1937) a jeho pôsobenie  v Brezne.  

     Spomienkové stretnutie pri príležitosti 80 výročia úmrtia.  Premiéra videofilmu o živote a diele 

      MR  nakrúcaného v Brezne r.  2016  absolventmi  Fakulty stredoeurópskych štúdií  UKF v Nitre.

-   27. septembra – v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, odhalíme pamätnú tabuľu

     spisovateľom a evanj. kňazom Ján Milochovský (1630 – 1684 v Brezne) a Ján Simonides (1648 – 1708).

   Brezno  8. marec 2017

   Text: Milan Kováčik, predseda Klubu MR - Maroško
   Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči CSc. 

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku