Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na Zjavenie Krista Pána

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my Ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame. Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

Hospodine, 
keď hodina sa míňa po hodine, 
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný, 
keď starý rok už odchodí von dvermi! 
Pane milý, 
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme… 
Ó, vzhliadni, vzhliadni… 
My všetci ľud Tvoj sme 
a tak žiť chceme! Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie než sme uverili, 
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý.  
Odvrhnime skutky temna, oblečme sa v cnosti – 
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti! 
Amen.     

viac »

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Vaše 2% pre Spolok Martina Rázusa

06.02.2018


Vážení priatelia a podporovatelia Spolku Martina Rázusa!

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti nášho spolku formou pridelenia 2% Vašej dane. 

Prispieť môžete, či ste zamestnanec, živnostník, či právnická osoba. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme. 

 

Postup pre zamestnancov
Do 15. februára 2018 potrebujú všetci zamestnanci – fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane  (toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%).

Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.

Ďalej je v prílohe tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby , tak isto editovateľné. Údaje o Spolku Martina Rázusa sú už v tlačive vpísané.

Tieto tlačivá pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018.


Postup pre SZČO a právnické osoby
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a právnické osoby prosíme vpísať do tlačiva daňového priznania údaje o našom občianskom združení.

V prípade SZČO je to oddiel XII.

V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

  • IČO:  37810081 
  •  Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
  • Sídlo – Ulica: Námestie osloboditeľov
  • Súpisné / orientačné číslo: 31
  • PSČ: 031 01
  • Obec: Liptovský Mikuláš


Načo tieto prostriedky využijeme?
V tomto, pre mnohé osobnosti (130. výročie narodenia Martina Rázusa, 100. výročie smrti Jána Lajčiaka) a udalosti jubilejnom „osmičkovom“ roku máme v pláne zorganizovať významné podujatia, ktoré si vyžadujú aj veľké finančné náklady. Spomenieme len niektoré:  

Vydanie zbierky Martina Rázusa Hoj, zem drahá pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-Slovenskej republiky

Vydanie rukopisu prekladu evanjelií z gréčtiny do slovenčiny doktora filozofie Lipskej univerzity a doktora teológie Univerzity Sorbonne v Paríži Jána Lajčiaka

Vedecko-popularizačná konferencia Sláva šľachetným V – V službách diplomacie; Slováci na významných postoch zahraničnej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave v piatok 12. októbra 2018 s večerným Slávnostným koncertom k 100. výročiu vzniku ČSR

Celodenné podujatie Deň Martina Rázusa v Bratislave vo štvrtok 18. októbra 2018 na rôznych miestach v hlavnom meste SR

Spomienkové podujatie k 130. výročiu narodenia Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 21. októbra 2018

Tradičný, už 17. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa v sobotu 4. augusta 2018,

atď., atď.

Vopred Vám za Vašu námahu pri vyplňovaní tlačív ďakujeme.
Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, zavolajte (0905 716 851), napíšte (jan@juras.sk), pomôžeme, poradíme.

Spolok Martina Rázusa

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku