Martin Rázus

Pozvánky

Vaše 2% pre Spolok Martina Rázusa

Vážení priatelia a podporovatelia Spolku Martina Rázusa!
Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti nášho spolku formou pridelenia 2% Vašej dane. 

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Vstúpenie, Svätý Duch, Svätá Trojica

28.05.2017

Keď vozvýš vstupuješ, daj slovo zvestovať
A vieru utvrdiť, daj ju vždy zachovať.
Ó, Kriste, dopraj nám, v čom srdca potreba
a potom zdvihni i nás tam k sebe,
do neba.
Amen.


V Tebe je sila, Pane náš,
čo život mŕtvy kriesi v nás,
čo dáva Ducha, kde ho niet,
čo hojí duše z mnohých bied,
čo srdciam dáva mnohú cnosť,
radostnú nesie budúcnosť.
Tam kde Ťa, Kriste, prijali,
aj z hriechov svojich povstali.
Ó, k žitiu i nás Duchom zroď,
Ním k večnosti nás doprovoď.
Amen.

Svätý, svätý, svätý, Boh náš premocný,
hneď za rána spev náš k Tebe nech letí.
Svätý, svätý, svätý, večne milostný,
v trojjedinosti Hospodin svätý.
Sláva, sláva, sláva, Hospodin premocný,
slávu Tvoju nebo, zem i more velebí.
Svätý, svätý, svätý, v sile milostný,
v trojjedinosti Bože na nebi.
Amen

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku