Martin Rázus

Pozvánky

Letokruh Martina Rázusa 2017 – 2018 08.08.2017 do 18.10.2018
Slovensko

Pri príležitosti 80. výročia smrti a 130. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika organizuje Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš, cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2017 (80. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2018 (130. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici) pod názvom Letokruh Martina Rázusa.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Vstúpenie, Svätý Duch, Svätá Trojica

28.05.2017

Keď vozvýš vstupuješ, daj slovo zvestovať
A vieru utvrdiť, daj ju vždy zachovať.
Ó, Kriste, dopraj nám, v čom srdca potreba
a potom zdvihni i nás tam k sebe,
do neba.
Amen.


V Tebe je sila, Pane náš,
čo život mŕtvy kriesi v nás,
čo dáva Ducha, kde ho niet,
čo hojí duše z mnohých bied,
čo srdciam dáva mnohú cnosť,
radostnú nesie budúcnosť.
Tam kde Ťa, Kriste, prijali,
aj z hriechov svojich povstali.
Ó, k žitiu i nás Duchom zroď,
Ním k večnosti nás doprovoď.
Amen.

Svätý, svätý, svätý, Boh náš premocný,
hneď za rána spev náš k Tebe nech letí.
Svätý, svätý, svätý, večne milostný,
v trojjedinosti Hospodin svätý.
Sláva, sláva, sláva, Hospodin premocný,
slávu Tvoju nebo, zem i more velebí.
Svätý, svätý, svätý, v sile milostný,
v trojjedinosti Bože na nebi.
Amen

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku