Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Zborník z konferencie Sláva šľachetným

04.10.2010

Sláva šľachetným
Zborník z vedeckej konferencie
Liptovský Mikuláš, 17. - 18. septembra 2010
Editor Ján Juráš
Vydal Spolok Martina Rázusa 2010, 142 strán

Obsah:

Slovo na úvod (Ján Juráš)

I. dr. Robert William Seton-Watson

Dušan Kováč: Robert William Seton-Watson – významný spolutvorca česko-slovenského štátu
Edita Ivaničková: R. W. Seton-Watson a spoločná republika Slovákov a Čechov
Miloslav Blaho: R. W. Seton-Watson – vplyv na slovenských evanjelických teológov

 II. BjØrnstjorne BjØrnson
Milan Žitný: Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko
Eva Bubnášová:  K niektorým aspektom prekladovej recepcie B. Bjørnsona na Slovensku
Samuel Štefan Osuský: BjØrnstjorne BjØrnson a Slováci – prednáška na akadémii k 100. narodeninám B. BjØrnsona 7. decembra 1932 v Bratislave

 III. Jur Janoška

Peter Švorc: Juraj Janoška - kňaz a politik
Ľubomír Turčan: Dedičstvo, ktoré Juraj Janoška zanechal Tranosciu
Rastislav Stanček: Biskupi Juraj Janoška a Nathan Soederblom – apoštolská sukcesia
Miloš Kovačka: Jur Janoška píše Jozefovi Škultétymu

Záver (Vladimír Ferenčík)

O autoroch

Summary

Menný register

Program konferencie Sláva šľachetným a sprievodných podujatá

 

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku