Martin Rázus

Pozvánky

Deň Martina Rázusa v Bratislave 18.10.2018
Bratislava

Celodenná akcia Deň Martina Rázusa v Bratislave sa uskutoční v deň 130. výročia narodenia MR, teda 18. októbra 2018.

viac »

Deň Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši 21.10.2018
Liptovský Mikuláš

Stotridsiate výročie narodenia svojho rodáka Martina Rázusa si pripomenú v Liptovskom Mikuláši duchovným aj kultúrnym programom v nedeľu 21. októbra 2018.

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Letokruh Martina Rázusa 2017 – 2018


Kde: Slovensko
Kedy: 08.08.2017 do 18.10.2018

Letokruh Martina Rázusa

8. 8. 2017 – 18. 10. 2018

 Pri príležitosti 80. výročia smrti a 130. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika organizuje Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš, cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2017 (80. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2018 (130. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici) pod názvom Letokruh Martina Rázusa.

Organizátori pozývajú do spolupráce mestá a obce, cirkevné zbory ECAV – pôsobiská Martina Rázusa, ako aj ďalšie organizácie.

Motto:
A jednak – rok len pôjde za rokom,
dozrie to, čo má dozrieť na svete.
Rodáci, niekdy azda spomniete,
Či bol som zlý?! I – akým prorokom!!
(Martin Rázus: Verš bez poézie)

 Cieľom podujatia je propagácia stále aktuálneho dedičstva duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. Vyhlasovatelia Letokruhu Martina Rázusa – a Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš zostavujú plán aktivít v jednotlivých miestach jeho pôsobenia proti smeru jeho životnej púte:

CV Martina Rázusa – spätná chronológia

Pohreb v Brezne a Banskej Bystrici (10. 8. 1937)
80. výročie smrti 8. 8.1937 Brezno
Brezno, farár Evanjelického cirkevného zboru (1. 5. 1930 – 8. 8. 1937)
Národné zhromaždenie Praha, poslanec (1929 – 1937)
Slovenská národná strana (od 1914 člen, 1929 – 1937 predseda)
Moravské Lieskové, farár Evanjelického cirkevného zboru (1921 – 1930)
Pribylina, farár Evanjelického cirkevného zboru (1913 – 1921)
Edinburgh (Škótsko), študijný pobyt na štipendium historika R. W. Setona Watsona (jeseň 1911 – jar 1912)
Modra – kaplán Evanjelického cirkevného zboru u Samuela Zocha (1911 – 1912)
Bratislava – Teologická akadémia Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi (1907 – 1911)
Kežmarok – Evanjelické lýceum (1903 – 1907)
Banská Bystrica – gymnázium (1902 – 1903)
Konfirmácia v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. augusta 1901), farár Jur Janoška
Liptovský Mikuláš – Ľudová škola (1899 – 1902)
Krst v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. novembra 1888)
130. výročie * 18.10.1888 Vrbica (dnes časť Liptovského Mikuláša)

 Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku