Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na Zjavenie Krista Pána

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my Ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame. Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

Hospodine, 
keď hodina sa míňa po hodine, 
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný, 
keď starý rok už odchodí von dvermi! 
Pane milý, 
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme… 
Ó, vzhliadni, vzhliadni… 
My všetci ľud Tvoj sme 
a tak žiť chceme! Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie než sme uverili, 
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý.  
Odvrhnime skutky temna, oblečme sa v cnosti – 
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti! 
Amen.     

viac »

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Letokruh Martina Rázusa 2017 – 2018


Kde: Slovensko
Kedy: 08.08.2017 do 18.10.2018

Letokruh Martina Rázusa

8. 8. 2017 – 18. 10. 2018

 Pri príležitosti 80. výročia smrti a 130. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika organizuje Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš, cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2017 (80. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2018 (130. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici) pod názvom Letokruh Martina Rázusa.

Organizátori pozývajú do spolupráce mestá a obce, cirkevné zbory ECAV – pôsobiská Martina Rázusa, ako aj ďalšie organizácie.

Motto:
A jednak – rok len pôjde za rokom,
dozrie to, čo má dozrieť na svete.
Rodáci, niekdy azda spomniete,
Či bol som zlý?! I – akým prorokom!!
(Martin Rázus: Verš bez poézie)

 Cieľom podujatia je propagácia stále aktuálneho dedičstva duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. Vyhlasovatelia Letokruhu Martina Rázusa – a Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš zostavujú plán aktivít v jednotlivých miestach jeho pôsobenia proti smeru jeho životnej púte:

CV Martina Rázusa – spätná chronológia

Pohreb v Brezne a Banskej Bystrici (10. 8. 1937)
80. výročie smrti 8. 8.1937 Brezno
Brezno, farár Evanjelického cirkevného zboru (1. 5. 1930 – 8. 8. 1937)
Národné zhromaždenie Praha, poslanec (1929 – 1937)
Slovenská národná strana (od 1914 člen, 1929 – 1937 predseda)
Moravské Lieskové, farár Evanjelického cirkevného zboru (1921 – 1930)
Pribylina, farár Evanjelického cirkevného zboru (1913 – 1921)
Edinburgh (Škótsko), študijný pobyt na štipendium historika R. W. Setona Watsona (jeseň 1911 – jar 1912)
Modra – kaplán Evanjelického cirkevného zboru u Samuela Zocha (1911 – 1912)
Bratislava – Teologická akadémia Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi (1907 – 1911)
Kežmarok – Evanjelické lýceum (1903 – 1907)
Banská Bystrica – gymnázium (1902 – 1903)
Konfirmácia v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. augusta 1901), farár Jur Janoška
Liptovský Mikuláš – Ľudová škola (1899 – 1902)
Krst v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši (4. novembra 1888)
130. výročie * 18.10.1888 Vrbica (dnes časť Liptovského Mikuláša)

 Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku