Martin Rázus

Pozvánky

Martin Rázusa: Suspíriá na Zjavenie Krista Pána

Tebe, ó Kriste náš, žes hoden pochvaly,
pred vekmi premúdri klaňali sa králi.
I my sa klaniame, i my Ťa vzývame
a z lásky do daru srdcia Ti dávame. Amen.

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na Silvestra a Nový rok

Hospodine, 
keď hodina sa míňa po hodine, 
ó, vzhliadni na nás, ľud svoj verný, 
keď starý rok už odchodí von dvermi! 
Pane milý, 
nespomínaj, čo sme previnili,
dnes za dary Ti ďakujeme… 
Ó, vzhliadni, vzhliadni… 
My všetci ľud Tvoj sme 
a tak žiť chceme! Amen. 

viac »

Martin Rázus: Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie než sme uverili, 
bo deň sa priblížil, ide Pán náš milý.  
Odvrhnime skutky temna, oblečme sa v cnosti – 
jak vo dne čisto choďme v láske a poctivosti! 
Amen.     

viac »

Martin Rázusa: Suspíriá na 2. adventnú nedeľu

Utvrď nás v jednej mysli, včas veľkej nádeje, 
preto sme, Bože, prišli, nech v srdci jasné je! 
Spasiteľ ide svetu a mraky letia preč, 
ó, dopraj duši vzletu a ľudu svojmu z lásky blahoreč!  
Amen.

viac »

Martin Rázus: Adventná

Adventná
Keď stíchli polia – zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

viac »

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 01.01.2019 do 31.12.2020
Slovensko, Európa, svet

Už piatykrát vydáva Spolok Martina Rázusa svoj kalendár. Po nádherných fotografiách Kriváňa Ľubomíra Schmidu v roku 2015, pôsobivých starozmluvných obrazoch Tomáša Krčméryho 2016 a poetickými obrazmi slovenskej krajiny Milana Stana 2017 a sugestívnych miniatúrnych dielach majstra známkovej tvorby Martina Činovského 2018 potešia majiteľov kalendára na rok 2018 obrazy insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac »

Tri knihy k veľkým výročiam 25.11.2018 do 31.12.2019
Slovensko, Európa, svet

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy: Hoj, zem drahá (Martin Rázus), Muži diplomacie (Slavomír Michálek a kol.), Evanjeliá z gréčtiny poreložil Ján Lajčiak..  

viac »

Fotogaléria

Užitočné linky

Tri knihy k veľkým výročiam


Kde: Slovensko, Európa, svet
Kedy: 25.11.2018 do 31.12.2019

Spolok Martina Rázusa vydal pri príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky, 130. výročia narodenia Martina Rázusa a 100. výročia smrti Jána Lajčiaka tri knihy. Informácie o možnosti zakúpenia kníh: Vladimír Ferenčík, vladifek@gamil.com, 0918 828 153, Ján Juráš, jan@juras.sk, 0905 716 851.

Martin Rázus: Hoj, zem drahá (zbierka básní z rokov 1917 – 1919 s  doslovom Miloša Kovačku, ilustrácie a grafická úprava Michal Hudák, 245 strán, ISBN 978 – 80 – 972016 – 4 – 7) 

Hoj, zem drahá, slovenská zem,
Poľúbže sa s ránom,
búšte srdcia utýrané,
zore nad Kriváňom.
Daromne noc hromom rvala,
blesky bila v temä,
Otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme!  

 

Slavomír Michálek a kol.: Muži diplomacie – Slováci na významných postoch zahraničnej služby
(Jedenásť slovenských diplomatov od Štefánika po Clementisa v pohľade popredných historikov s bohatou fotografickou prílohou, grafická úprava Peter Rašla, 485 strán, ISBN 978 – 80 – 972016 – 5 – 4) 

 

 „Keď som o trištvrte na päť 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno Trianon napísal svoje meno, vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov podpísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa... Nikdy sme nemali a nemáme úmysel pomstiť sa tým, pod ktorými sme trpeli. Prajeme maďarskému národu, aby v tichu a pokoji rozmýšľal o svojich chybách. Prajeme mu blažený a šťastný život. Lež tak, ako bdie levica nad svojimi levíčatmi, tak budeme bdieť nad životom a domom naším a našich budúcich generácií, lebo život národa je večný.“ (Štefan Osuský)

 

Evanjeliá z gréčtiny preložil Ján Lajčiak (rukopis prekladu s odbornými štúdiami Antona Baláža, Františka Ábela a Rastislava Stančeka, grafická úprava Peter Ďurík 485 strán, ISBN 978 – 80 – 972016 – 6 – 1)   

Keď som vtedy, asi v polovici marca 2011, Lajčiakov rukopis prekladu evanjelií objavil a pomaly som ho celý prelistoval, pomyslel som si: len ich sádzať a vydať! Napísal som to potom aj do dokumentárnej prílohy, ktorá je súčasťou môjho románového príbehu Jána Lajčiaka Prehovor, Ezechiel. „Sádzať a vydať“ evanjeliá v pôvodnom formáte, sprevádzané odborným textologickým výkladom a zaradením do dobových súvislostí, som považoval za najprimeranejšiu a najzmysluplnejšiu formu vzdania pocty kňazovi, vedcovi a prekladateľovi Dr. Jánovi Lajčiakovi pri spomienke na deň, keď uplynie sto rokov od chvíle, v ktorej jeho národom, ani že bude trvať sto rokov, kým si v knižnej podobe budeme môcť prečítať tie ostatné preložené verše z Jánovho evanjelia: „ Keď príde Potešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, ducha pravdy, ktorý od Otca pochádza, ten svedčiť bude o mne. A i vy svedčíte, lebo od počiatku so mnou ste.“ (Anton Baláž)

Neprehliadnite

Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny
Dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny

Spolok Martina Rázusa ponúka širokej verejnosti dve publikácie s tematikou Prvej svetovej vojny. Zbierku balád Martina Rázusa To je vojna! a Tri vojnové novely Timravy. 

viac »

Rodný dom Martina Rázusa

Navštívte rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

viac »

Video reportáže

Facebook

Newsletter

Vždy čerstvé informácie o spolku