• Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2021

Spolok Martina Rázusa

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Lipt. Mikuláša M. Rázusa.

Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

razusmartin

Najnovšie články

Kvetná nedeľa

Martin Rázus: Suspíriá na Kvetnú nedeľu

Prečítajte viac

Rozlúčka s Tomášom Miroslavom Niňajom

Lúčime sa s dlhoročným členom Spolku Martina Rázusa pánom Tomášom Miroslavom Niňajom

Prečítajte viac

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Prečítajte viac