• Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2023

  • Sláva šľachetným VI.

    22. - 25. september 2022
    Liptovský Mikuláš

Spolok Martina Rázusa

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Lipt. Mikuláša M. Rázusa.

Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

razusmartin

Najnovšie články

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Prečítajte viac

Podpora opravy kostola vo Vyšnej Boci – výzva

V cirkevnom zbore ECAV Kráľová Lehota – fília Vyšná Boca od r. 2012 prebieha rekonštrukcia kostola. Podporte ju zakúpením knihy z ponuky Spolku Martina Rázusa. Všetky finančné prostriedky z predaja venujeme na rekonštrukciu kostola.

Prečítajte viac

Pozvánka na program Duma bratislavská

Pozývame Vás na program k 200. výročiu narodenia búrliváka Janka Kráľa s podporou mesta Liptovský Mikuláš. Uskutoční sa 6.11.2022 o 16:00 v Pálfyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Prečítajte viac