• Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2021

Spolok Martina Rázusa

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Lipt. Mikuláša M. Rázusa.

Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

razusmartin

Najnovšie články

Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

Lúčime sa s aktívnou členkou a propagátorkou činnosti Spolku Martina Rázusa Naďou Lúčanskou. Odpočívaj v pokoji.
Prečítajte viac

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917) - K štyristoročnej pamiatke reformácie 

...Nik! sám sa ubieram, zvuk krokov na dláždení, len moje kroky sú: som pútnik opozdený, spod Tatier prichodím i s chválou, lež i s mukou v tíš skvovestnej svätyne, v skrýš prevelikých duchov, tmy hľadia do okien, len kahan v ruke bliká, preds´ isto kráčam dnes, hoc i bez kostolníka, zvuk krokov zapadá kams´ v prázdno lodných vnútier, až stanem... oltár! A u nôh spí Martin Luther, Tu veniec položím a dumám – – – 

Prečítajte viac

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Prečítajte viac