• Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2022

Spolok Martina Rázusa

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Lipt. Mikuláša M. Rázusa.

Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

razusmartin

Najnovšie články

Pozvánka na program Duma bratislavská

Pozývame Vás na program k 200. výročiu narodenia búrliváka Janka Kráľa s podporou mesta Liptovský Mikuláš. Uskutoční sa 6.11.2022 o 16:00 v Pálfyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Prečítajte viac

Rozlúčka s Dušanom Rázusom

Smutná správa z Liptovského Mikuláša.
V 81. roku života zomrel potomok Martina Rázusa, dobrý usmievavý priateľ, aktívny člen Spolku Martina Rázusa DUŠAN RÁZUS. Odpočívaj v pokoji, milý brat! 

Prečítajte viac

Pozvánka na podujatie Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

Pozývame Vás na podujatie venované lekárom v našich novodobých dejinách za posledné tri storočia, ktoré organizuje Spolok Martina Rázusa v spolupráci s odborným garantom Historickým ústavom SAV a viacerými odbornými pracoviskami z vysokoškolského a múzejného prostredia v dňoch 22. až 25. septembra 2022.

Prečítajte viac