• Kalendár Spolku Martina Rázusa na rok 2023

  • Sláva šľachetným VI.

    22. - 25. september 2022
    Liptovský Mikuláš

Spolok Martina Rázusa

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Lipt. Mikuláša M. Rázusa.

Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

razusmartin

Najnovšie články

Pozvánka na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela a monografie Sláva šľachetným VII Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri

Spolok Martina Rázusa a Ars ante portas, o.z.
pozývajú na prezentáciu

faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela 
a monografie Sláva šľachetným VII Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri

v utorok 30. mája 2023 o 17.00 hod.
v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave.

Prečítajte viac

Pozvánka na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky autora Ľudovíta Šenšela

Spolok Martina Rázusa v spolupráci so združením Ars ante portas, cirkevným zborom ECAV Liptovská Porúbka a obcou Liptovská Porúbka pozývajú na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888) v sobotu 15. apríla 2023 o 16. hodine v evanjelickom kostole (*1918) v Liptovskej Porúbke.

Prečítajte viac

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Prečítajte viac