15. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa

15. valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa