Brezno

Brezno

Prvá väčšia zastávka spojená so životom Martina Rázusa bola v meste Brezno, pri jeho pomníku v mestskom parku. Tu ich od 11. hodiny očakávali predstavitelia mesta, evanjelickej cirkvi, členovia Klubu Maroško a domáca verejnosť.

Hostí a cykloturistických maratóncov privítal domáci predseda Klubu Martina Rázusa – Maroško Milan Kováčik. Príhovormi ich pozdravili aj Mgr. Martin Juhaniak, viceprimátor mesta, zástupca cirkevného zboru ECAV doc. Milan Pivovarči a MUDr. Emília Bučková, oblastná predsedníčka MO MS, ktorí zdôraznili význam pôsobenia kňaza, národovca a spisovateľa Martina Rázusa počas jeho sedemročného pobytu, až do jeho smrti 8. augusta 1937 – nielen pre Brezno, ale aj celé Slovensko. Prihovoril sa aj predseda Spolku MR Mgr. Jaroslav Hric z Liptovského Mikuláša, ktorý sa poďakoval za každoročné milé prijatie a slávnostnú atmosféru v Brezne.

Po skončení slávnostnej časti sa všetci prítomní odobrali na dvor evanjelickej fary na občerstvenie.
Okolo 12. sa rozozvučal z veže evanjelického kostola hlahol štyroch mohutných zvonov, ktorý oznamoval, že pelotón cyklistov a jeho sprievod pokračuje do Banskej Bystrice. Ďalším jeho cieľom je evanjelický cintorín, ktorý sa stal miestom posledného odpočinku Martina Rázusa.