Vrbica

Vrbica

Napriek všetkým komplikáciám a obavám v súvislosti s protipandemickými opatreniami sa v sobotu 7. autusta uskutočnil jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa.

A bol doslova a do písmena rekordný. 147 aktívnych účastníkov predstavuje úžasný historický rekord. Účastníci sa hlásili internetom dlhé týždne pred štartom. V deň D sa všetci povinne zaregistrovali v záhrade rodného domu Rázusovcov (obrázky 1 – 3). 

Účastníci stále pribúdali a vítali ich aj predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš primátor Ján Blcháč a viceprimátor Rudolf Urbanovič. Po slávnostných príhovoroch si uctili pamiatku Martina Rázusa zavesením venca ku pamätnej tabuli na rodnom dome. Potom už, v sprievode mestskej polície mesta Liptovský Mikuláš, vyštartovali na trasu.