Banská Bystrica – pri hrobe Martina Rázusa a spoločný obed

Banská Bystrica – pri hrobe Martina Rázusa a spoločný obed

1 – 6 Pocta Martinovi Rázusovi pre jeho robe a hrobe manželky Eleny

Mesto Banská Bystrica zastupovala vedúca oddelenia športu Danka Cibulková

7 – 8 Spoločný obed v reštaurácii na námestí