Brezno – pri pomníku a vo farskom dvore

Brezno – pri pomníku a vo farskom dvore

1 – 5 Pomník Martina Rázusa v Brezne

6  Príjazd do Brezna 

6a Spoľahliví sprievodcovia pelotónu

7 – 8 Domáci organizátori očakávajú hostí

9 – 10 Úprimné poďakovanie hostí

11 – 15 Príhovory domácich aj hostí (predstavím ich pri obrázku 17)

16 Pocta Rázusovi

17 Slávnostní aktéri

Zľava Ivan Tasler  (88 r.) – syn ev. a. v. farára br. Mateja Taslera, ktorý prišiel do Brezna na ev. a. v. faru po smrti Martina Rázusa
Milan Kováčik – predseda Klubu Martina Rázusa (KMR) – Maroško v Brezne, člen Spolku Martina Rázusa
Katarína Verešová – tajomníčka Spolku Martina Rázusa, historička Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Tomáš Abel – primátor mesta Brezno
Radim Pačmár – ev. a. v farár  CZ ECAV Brezno, podpredseda Spolku Martina Rázusa
Jaroslav Hric, predseda Spolku Martina Rázusa, riaditeľ  Múzea Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Milan Pivovarči, člen Spolku Martina Rázusa, náš vzácny fotograf

18 Netradične obsadená brána farského úradu CZ ECAV Brezno

19 – 24 Dobrá nálada, výborné občerstvenie vo farskom dvore

25 Spokojnosť v tvárach troch spoluorganizátorov cyklomaratónu
zľava Ján Bether, športový garant podujatia, Jaroslav Hric, predseda Spolku Martina Rázusa, hlavný organizátor cyklomaratónu, Vladimír Ferenčík, emeritný predseda Spolku Martina Rázusa 

26 Jeden z výborných sprievodcov pelotónu

27 – 30 Smer Banská Bystrica