Registrácia vo Vrbici

Registrácia vo Vrbici

Sobota 12. august 2023

Registrácia vo Vrbici pri rodnom dome Rázusovcov a štart cykloturistického maratónu

1 – 12 Registrácia účastníkov

13 – 14 Privítanie, Jaroslav Hric predseda Spolku Martina Rázusa

15 – 16 Príhovor primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháča

17 Príhovor Jána Bethera, športového garanta podujatia

18 Pocta Rázusovi

19 – 30 Štart cykloturistického maratónu