ZORE NAD KRIVÁŇOM – 3. deň, 6. august 2023 - v kostole

ZORE NAD KRIVÁŇOM – 3. deň, 6. august 2023 - v kostole

1 – 1_1 Evanjelický kostol v Pribyline (architekt Milan Michal Harminc) 

2 – 4 Detaily interiéru kostola

5 – 7 Slávnostný vstup do chrámu

8 To deň, ktorý učinil Pán – úvod Služieb Božích v podaní Komorného zboru SKSZ KREDO – VIRUJU, dirigent Ján Zachar

9 Zborová dozorkyňa CZ ECAV Pribylina Jana Zaťková víta prítomných

10 Úvodná liturgia

11 – 11_1 Liturgovia Radim Pačmár (CZU ECAV Brezno), Peter Maca (CZ ECAV Moravské Lieskové), Viktor Sabo (Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby)

12 – 13 Evanjelium, konseniorka LOS ECAV Katarína Hudáková

14 Záznam Služieb Božích

15 – 16 Kazateľ biskup VD ECAV Peter Mihoč

17 Otčenáš (Kedrov-syn) v podaní Komorného zboru SKSZ KREDO – VIRUJU, dirigent Ján Zachar

18 Pohľad z chóru

19 – 19_1 Výborný umelecký sprievod Služieb Božích v podaní miestnych umelcov, kantor Radovan Jančuška, husle Adriana Pallová

20 Áronovské požehnanie

21 Zborová farárka CZ ECAV Pribylina Erika Pospíšilová predstavuje históriu pôsobenia Martina Rázusa v Pribyline (1913 – 1921) 

22 Pozdrav z Moravského Lieskového, pôsobiska Martina Rázusa (1921 – 1930) predniesol tamojší duchovný Peter Maca 

23 – 24 Požehnanie diela

25 Účastníci Služieb Božích z rôznych kútov Slovenska

26 – 28 Ján Juráš predstavil históriu busty Martina Rázusa v Pribyline

29 Modlitba, Viktor Sabo, generálny duchovný EPS v OS a OZ – vojenský biskup

30 Komorný zbor SKSZ KREDO – VIRUJU, dirigent Ján Zachar uviedol v rámci odhalenia busty nádhernú skladbu Viliama Figuša-Bystrého na text Martina Rázusa Hoj, zem drahá