VIDEO Martin Rázus: Vidiny

VIDEO Martin Rázus: Vidiny

Báseň Martina Rázusa Vidiny ku Pamiatke Reformácie (31. október), resp. úryvok z nej, recituje Dušan Jamrich.

Celú báseň si môžete prečítať na /https://www.razus.sk/novinky/martin-razus-vidiny-1517-1917-k-styristorocnej-pamiatke-reformacie/.

Martin Rázus: Vidiny <br />
Báseň Martina Rázusa Vidiny ku Pamiatke Reformácie (31. október), resp. úryvok z nej, recituje Dušan Jamrich.

Martin Rázus: Vidiny
Báseň Martina Rázusa Vidiny ku Pamiatke Reformácie (31. október), resp. úryvok z nej, recituje Dušan Jamrich.

Video icon