Šenšel

Šenšel

1 Šenšel v mladom veku 

2 Edinburgh – Šenšel v stojacom rade štvrtý zprava 

3 Portrét

4 Profesori Hodžovho gymnázia Šenšel v prvom rade vpravo

5 Liptovské bratstvo 

6 Konfirmácia v Liptovskej Porúbke

7. S biskupom Čobrdom 

8 Pred kostolom

9 S vnukom

10 Pohreb, káže emeritný biskup Čobrda

11 Pri hrobe

12 – 13 Stavba kostola