Sláva šľachetným VI.

Sláva šľachetným VI.

Konferencia 1. deň, piatok, 23.9.2022

 • PhDr. Peter VÍTEK: Z dejín zdravotníctva v Liptove
 • Mgr. Rastislav STANČEK.  PhD.: Baltazár Demian – „írsky Matúš“
 • PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.: Martinský a župný lekár Ján Petrikovich a muzejník-numizmatik
 • Mgr. Peter MACHO, PhD.: Národne angažovaný lekár Július Markovič
 • Mgr.  Daniela FIAČANOVÁ: Ivan Stodola, lekár tela i duše, spisovateľ a dramatik a jeho mikulášske korene

Konferencia 2. deň, sobota, 24.9.2022

 • Doc. Ľuboš KAČÍREK, PhD.: Imrich Matej Korauš – bojovník proti cholere a za vedecký spolok a časopis 
 • Mgr. Lukáš KRAJČÍR, PhD.: Zdravotno-sociálne aktivity župného lekára Ladislava Nádašiho
 • Prof. Peter Švorc: Ľudovít Markušovský – organizátor uhorského zdravotníctva
 • PaedDr. Stanislav ŽIŠKA: Jonáš Bohumil Guoth – liečil telo, kriesil dušu svojho ľudu
 • PaedDr. Stanislav ŽIŠKA: Albert Škarvan – nepokojný hľadač pravdy
 • Doc. Dagmar GARAY KROČANOVÁ, PhD.: Gejza Vámoš: slovenský spisovateľ, filozof a „lekár bez hraníc“
 • PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.: Ženy v bielych plášťoch. Dlhá cesta od liečiteliek k promovaným lekárkam

3. deň Slávnostné spomienkové služby Božie, nedeľa 25. 9. 2022, Vrbický kostol - Zbierka

Liturgovia

 • Peter Mihoč, biskup VD ECAV
 • Vladimír Ferenčík, zborový farár, Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš

Organový sprievod

 • Veronika Motýľová, Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš

Pozdrav 

 • Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, člen predsedníctva SMR

Albert Schweitzer – lekár, evanjelický kňaz, humanista, interpret organových diel Johanna Sebastiana Bacha

 • Albert Schweitzer ako lekár
 • Milan Stromko, člen predsedníctva SMR

Výroky Alberta Schweitzera

 • Jarmila Fabiánová, primárka očného oddelenia, Národný ústav Vyšné Hágy

Prelúdiá J. S. Bacha 

 • Veronika Motýľová

Symbolické ocenenie zdravotníkov za činnosť počas pandémie

 • MUDr. Katarína Ondrová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši
 • Denisa Horváthová, zdravotná sestra, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
 • Ceny odovzdal Peter Mihoč, biskup VD ECAV a Jaroslav Hric, predseda SMR (pre ochorenie pani Denisy Horváthovej jej ocenenie odovzdal P. Mihoč dodatočne v Košiciach)

Ocenenia udelené Martinovi Rázusovi

Odovzdanie diplomu a medaily Speváckeho zboru slovenských učiteľov k 100. výročiu vzniku „verše, ktoré prekonali čas – in memoriam“ udelené Martinovi Rázusovi prostredníctvom Spolku Martina Rázusa, ktoré prevzal čestný predseda SMR Ján Juráš na slávnostnom koncert SZSU. Prevzal emeritný predseda SMR Vladimír Ferenčík.

Fotodokumentácia podujatia

Konferencia 1. deň 

 1. Moderátor, Ján JURÁŠ
 2. Pozorné publikum
 3. PhD. Peter VÍTEK
 4. Mgr. Rastislav STANČEK, PhD.
 5. PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD.
 6. Mgr. Daniela FIAČANOVÁ
 7. Sprievodné slovo, Ján JURÁŠ
 8. Primátor mesta Ing. Ján BLCHÁČ, PhD.
 9. Mladá generácia budúcich historikov/historičiek 
 10. Mgr. Lukáš KRAJČÍR, PhD. - online

Konferencia 2. deň

 1. Otvorenie rokovania, Ján JURÁŠ
 2. Pozorné publikum
 3. prof. PhDr. Peter ŠVORC, CSc.
 4. Doc. Ľuboš KAČÍREK, PhD. 
 5. Doc. Dagmar GARAY KROČANOVÁ, PhD.
 6. Doc. Dagmar GARAY KROČANOVÁ, PhD.
 7. Pozorní zainteresovaní

Fotografie zo Služieb Božích podľa poradových čísiel (bez komentára)

Foto: Katarína Verešová, Zdeno Oravec

Videozáznam:

Nahrávka a strih @zdenooravec5733