Spevom budiť lásku k vlasti

Spevom budiť lásku k vlasti

Piatok 18.9.2020
17.00 Evanjelický kostol Liptovský Mikuláš

Spevom budiť lásku k vlasti

Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, dirigent Štefan Sedlický

Viac informácií o podujatí

VIDEO: Sláva šľachetným VI – Spevom budiť lásku k vlasti, Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov (18.9.2020)

VIDEO: Sláva šľachetným VI – Spevom budiť lásku k vlasti, Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov (18.9.2020)

Video icon