Spomienka na M. Taslera v Brezne

Spomienka na M. Taslera v Brezne