Ukážky z Kalendára Spolku Martina Rázusa 2019

Ukážky z Kalendára Spolku Martina Rázusa 2019

Kalendár Spolku Martina Rázusa 2019 s obrazmi insitnej maliarky Anny Kotvašovej z Padiny vo Vojvodine (Srbsko).