Vedecká konferencia

Vedecká konferencia

Fotografie:

1 Prezentácia
2 Utajení prednášatelia, sprava Stanislav Žiška, Daniela Kodajová, Viera Kunová, Jaroslav Chorvát
3 Moderátor Ján Juráš
4 Jaroslav Chorvát
5 Daniela Fiačanová
6 Rastislav Stanček
7 Ľuboš Kačírek
8 Daniela Kodajová
9 Stanislav Žiška
10 Ján Juráš