Banská Bystrica

Banská Bystrica

Po svižnom úseku medzi Breznom a Banskou Bystricou bolo zastávkou miesto posledného odpočinku Martina Rázusa. Rodákovi z Vrbice vzdal hold v príhovore banskobystrický viceprimátor Milan Lichý. Po položení vencov znela z hrdiel účastníkov zborovo hymnická pieseň Kto za pravdu horí.
“Riadny” obed dodal sily cyklistom pred trasou na Donovaly.