Beseda so spisovateľom Antonom Balážom

Beseda so spisovateľom Antonom Balážom

Beseda so spisovateľom Antonom Balážom o jeho diele Prehovor Ezechiel, Príbeh Ján Lajčiaka.

Román približuje životný príbeh Ján Lajčiaka formou mnohovrstevnej románovej koláže so zámerom urobiť jeho dielo viditeľným a vnímateľným aj pre našich súčasníkov.

Pri písaní románu skúsený prozaik využil novoobjavený osobný archív Jána Lajčiaka a celý príbeh rámcuje esej Štefana Krčméryho z roku 1941 Dr. Ján Lajčiak, slovenský vedomec.


Anton Baláž (1943) – prozaik, publicista, autor filmových scenárov a rozhlasových hier. Spolu iniciátor vydania faksimile rukopisu prekladu Evanjelií Jánom Lajčiakom, rovnako faksimile Lajčiakovho diela Slovensko a kultúra (editori Anton Baláž, Stanislav Vallo, Ján Juráš vo vydavateľstve Spolok Martina Rázusa.


Účastníci besedy: praneter Jána Lajčiaka Oľga Lajčiaková a Pavol Lajčiak, jeho prasynovec.