Kúzelník Peter Šesták

Kúzelník Peter Šesták

Kúzelník Peter Šesták je obľúbený detský zabávač, známy z jeho vlastnej TV relácie „Kúzlovanie“, vysielanej na detskej TV Jojko. Pre jeho detský kúzelnícky program je charakteristický smiech a prekvapené detské tváre. Deti pomáhajú kúzelníkovi čarovať, naučia sa jednoduché kúzla a kúzelník ich odmení zvieratkom, ktoré na počkanie vymodeluje z balóna.