Putovná panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 – 4.5.1919"

Putovná panelová výstava "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 – 4.5.1919"

 

Putovná panelová výstava Nadácie Milana Rastislava Štefánika "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, 21.7.1880 – 4.5.1919", sprevádza návštevníka, širokú verejnosť, predovšetkým mládež, žiakov a študentov, Štefánikovým životom, dielom a odkazom na dvanástich paneloch:

- Úvodný panel

- Rodisko, 1880 – 1886

- Štúdiá, 1886 – 1904

- Vedec a diplomat, 1904 – 1915

- Diplomat a vojak, 1915 – 1919

- Organizátor čs. légií - Rusko, 1914 – 1917 

- Organizátor čs. légií - Rusko, 1917 – 1919

- Organizátor čs. légií - Francúzsko, 1914 – 1918

- Organizátor čs. légií Taliansko, 1917 – 1918

- Tragický záver života a mohyla na Bradle, 1919 – 1928

- Pamätník v Bratislave, 1938 – 2009

- Odkaz a pamiatka v národe


Výstavu uvedie správca Nadácie Milana Rastislava Štefánika Pavel Šesták.