Výstava Národných novín z roku 1937

Výstava Národných novín z roku 1937

Výstava Národných novín z roku 1937 s článkami o smrti Martina Rázusa

Predčasné úmrtie veľkého slovenského dejateľa, evanjelického kňaza, básnika, spisovateľa, politika Martin Rázusa (8. august 1937) rozrušilo celé Slovensko. Jeho priateľov, politických spolupracovníkov aj protivníkov.

Kultúrny pracovník Ernest Húska venoval Spolku Martina Rázusa viacero originálov Národných novín z toho obdobia. Návštevníci si budú môcť pozrieť originály, aj ich skeny.