XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

15. 8. 2020 Vrbica – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš

Základné informácie


Kde: Vrbica – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš

Kedy: 15. 8. 2020 (sobota)

Štartovné: 6 € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť)

Registrácia: https://tinyurl.com/cyklomaratonregistracia

Kontakt: jaroslav.hric@mjk.sk +421 915 964 424


Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš organizujú 19. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 15. augusta 2020 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša. V prípade nepriaznivého počasia je záložným variantom nedeľa 16. augusta.

Štart a priebeh podujatia

Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši-Vrbici.
Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), položenie venca, občerstvenie. V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod.

Registrácia

Štartovné

  • 6,- € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť).

Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú k pelotónu na trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed.

Súťažné etapy

Spestrením podujatia sú dve súťažné etapy a to z Kráľovej Lehoty na vrch Čertovice (18 km) a z Liptovského Michala do Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými cenami. Účasť na súťažných etapách je dobrovoľná.

2 vekové kategórie:

  • 1. kat. do 35 rokov
  • 2. kat. nad 35 rokov.

Ceny pre víťazov súťažných etáp:

  • 1. miesto 35 eur
  • 2. miesto 20 eur
  • 3. miesto 10 eur v obidvoch kategóriách

Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v Liptovskom Mikuláši.

Dĺžka trás

Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy (Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km).

Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici.

Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, a CZ ECAV Brezno, Miestny odbor Matice slovenskej Brezno.
Mediálnym partnerom Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa je http://www.maratony.eu/

Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov. Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi ukončenie jazdy:

  • v Brezne alebo v Banskej Bystrici
  • zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu
  • odstúpenie z akcie.

Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.

História podujatia

Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 18 ročníkov sa ho zúčastnilo vyše tisíc cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech aj Kanady, a to na perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou úspešnej účasti.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy. 

XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa