Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA

Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA

8. 10. 2020 Bratislava

Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA sa za sťažených podmienok konala v Koncertnej sieni Zichyho paláca v Bratislave s podporou kastelána paláca Ernesta Húsku vo štvrtok 8. októbra 2020.

Ján Lajčiak 

Významná osobnosť slovenskej kultúry, doktor filozofie Lipskej univerzity (dizertácia Plurálové a duálne koncovky v semitských menách, 1902), doktor teológie Univerzity Sorbonne v Paríži (za dizertáciu Ezechiel, jeho osobnosť a učenie, 1905 koncipovanú na pozadí širších spoločensko-dobových a kultúrnych analýz starého Izraela). Okrem vedeckých vedomostí z teológie a filológie mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny a okrem slovenčiny vedel ešte maďarsky, nemecky, francúzsky, anglicky, taliansky a učil sa mnohé orientálne staré i nové jazyky. Napísal tiež cigánsku gramatiku. Začiatkom 20. storočia, v čase silnej maďarizácie aj na poli cirkvi sa mladý slovenský vedomec (tak ho nazval Štefan Krčméry) pustil do prekladu evanjelií novej zmluvy. O tom, že Lajčiak pracoval na preklade evanjelií už v roku 1904, svedčí list Miloša Ruppeldta adresovaný Lajčiakovi: „Veď už teraz sa presláviš s tým neslýchaným dielom, že preložíš Nový Zákon z pôvodiny do našej krásnej reči. Stoletá Ťa budú spomínať ako najväčších herosov literatúry a umenia.“ Predpoklad sa hneď nevyplnil, Lajčiaka ako vynikajúceho prekladateľa evanjelií spomíname po viac ako sto rokoch.

Vydanie faksimile diela Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra (dielo premiérovo vyšlo po autorovej smrti roku 1920) so štúdiami Lajčiakových znalcov Rudolfa ChmelaĽudovíta Turčana Spolkom Martina Rázusa zabezpečil Spolok Martina Rázusa.  Tlač P+M, s. r. o. Turany. Redaktor Ján Juráš, jazyková redaktorka Mariana Paulínyová. Obálka a grafické spracovanie diela pre tlač je dielom Petra Ďuríka. Ďakujem za skvelú prácu jemu, iniciátorom tohto počinu Stanislavovi ValloviAntonovi Balážovi, ako aj finančným podporovateľom, ktorý vydanie umožnili: Páni De NilSlavomír Mihál z firmy IPON SK, s.r.o. a Miloš Duchoslav BSP Sizar s.r.o.

Lajčiakovu životnú púť komentovala klavírna virtuózka, Liptáčka, členka Spolku Martina Rázusa Tatiana Hurová-Lenková.

Štúdium na Univerzite v Lipsku
Georg Friedrich Händel: Sarabanda d mol 
Johann Sebastian Bach: Preludium C dur

Štúdium na Sorbone v Paríži
Claude Debussy: Prelúdium Dievča s ľanovými vlasmi

Celoživotná láska ku Slovensku:
Eugen Suchoň: Rapsódia z Horalskej suity


Popis fotografií:

 1. Ján Lajčiak
 2. Ján Lajčiak: Slovensko a kultúra
 3. Výtlačky faksimile jeho diela Slovensko a kultúra
 4. Zichyho palác 
 5. Kruté pandemické podmienky v Koncertnej sieni 
 6. Moderátor podujatia, redaktor vydania a čestný predseda Spolku Martina Rázusa Ján Juráš  
 7. Ján Juráš
 8. Iniciátor vydania Stanislav Vallo predstavuje výsledok  tvorivej práce viacerých nadšencov
 9. Stanislav Vallo číta úryvky z diela
 10. Účastný bol aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Ivan Eľko s manželkou 
 11. Príhovor Ivana Eľka
 12. Príhovor predsedníčky spolku slovenských žien Živena Magdy Vášáryovej 
 13. Príhovor pranetere Jána Lajčiaka Oľgy Lajčiakovej 
 14. Klavírna virtuózka Tatiana Hurová-Lenková 
 15. - 16. Po podujatí sa besedovalo v malých skupinkách

Prezentácia faksimile diela JÁNA LAJČIAKA SLOVENSKO A KULTÚRA