21. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

21. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

6. 8. 2022

21. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa
bude v sobotu 6. augusta 2022, dva dni pred 85. výročím smrti Martina Rázusa

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú 21. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 6. augusta 2022 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša.

Registrácia
od 8.00 hod. na mieste štartu, pri rodnom dome vo Vrbici – turisti aj pretekári.

Štartovné 20 €, v prípade online platby 10 €
(zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť, zberný autobus, pomocný servis bicyklov). Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú k pelotónu na trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed.

Štart a priebeh podujatia
Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši-Vrbici

Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), položenie venca, občerstvenie. V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod.

Tri súťažné etapy
Spestrením podujatia sú tri súťažné etapy: 

Kráľová Lehota – vrch Čertovice (18 km)
Staré Hory – Donovaly (12 km)
Liptovský Michal – Andice (16 km) 

v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými a vecnými cenami. Účasť na súťažných etapách je pravdaže dobrovoľná.

Ceny pre víťazov súťažných etáp
1. miesto 50 eur, 2. miesto 30 eur, 3. miesto 20 eur v obidvoch kategóriách v každej súťažnej etape + vecné ceny (cyklistické dresy).

Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Dĺžka trás
Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy (Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km).

Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici.

Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Leader Fox bike, Vitalit  s. r. o., FreeTech, Liptovar, Múzeum Janka Kráľa,  Cykloregión Liptov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov, mesto Brezno, mesto Banská Bystrica, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Lipt. Mikuláš, CZ ECAV Brezno, MOMS Brezno.

Mediálnym partnerom Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa je http://www.maratony.eu/

Prihlášky a informácie:
Jaroslav Hric
0915964424

jaroslav.hric@mjk.sk

UPOZORNENIE:  V prihláške je potrebné uviesť aj vybratú časť cyklomaratónu:
Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, celá trasa: 182 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km.

Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov. Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi

  • ukončenie jazdy: v Brezne alebo v Banskej Bystrici
  • zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu             
  • odstúpenie z akcie.

Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.

História podujatia
Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 20. ročníkov sa ho zúčastnilo takmer dvetisíc cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech aj Kanady, a to na perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou úspešnej účasti.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.

poster CTM