Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

25. 9. 2022

Voľba lekárskeho povolania vypovedá veľa o človeku, ktorý sa rozhodol zbavovať telá neduhov, šíriť zdravotnú osvetu a tým kultivovať dušu pacienta, meniť zaužívaný životný štýl uzdravujúceho sa. Mnohí lekári sa pri výkone tejto náročnej profesie venovali nielen osvete ale i vlastnej literárnej či prekladateľskej tvorbe, maľovaniu, fotografovaniu, zbieraniu etnografického materiálu, spolkovej činnosti, športovým aktivitám či organizovaniu športu.  

Spolok Martina Rázusa si pripomína 20. výročie založenia. Jeho projekt Sláva šľachetným, cielene mapuje osobnosti slovenských dejín vždy z určitej oblasti života spoločnosti a formou vedeckej konferencie so sprievodným programom a vydaním monotematickej knihy prináša kvalitný a sumarizujúci publikovaný výstup určený záujemcom o históriu, kultúrne a duchovné dejiny z vedeckej i širšej verejnosti.

V roku 2022 organizuje Spolok Martina Rázusa v spolupráci s odborným garantom Historickým ústavom SAV a viacerými odbornými pracoviskami z vysokoškolského a múzejného prostredia, podujatie venované lekárom v našich novodobých dejinách za posledné tri storočia. Zúčastnení autori priblížia lekárov odborníkov, filantropov pôsobiacich v zdravotníctve, školskom zdravotníctve, pri budovaní jednotlivých odborov v mierových i vojnových  časoch, ako aj v obdobiach epidémií.

Podujatie venujeme aj súčasným lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí prežívajú ťažké obdobie. Určite zaujme aj téma Od liečiteliek po promované lekárky. Osudy prvolezkýň v mnohých odboroch medicíny.

Harmonogram podujatia

22. september: vzdelávacie aktivity v stredných zdravotníckych školách (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Žilina)

23. september a 24. september: vedecká konferencia v Mestskom úrade Liptovský Mikuláš 

23. september: Slávnostný program Lekári tela a duše národa v Kultúrnom dome Liptovský Mikuláš-Palúdzka

25. september: spomienkové služby Božie, Vrbický evanjelický kostol-Zbierka

Výber tém:

Významní lekári a lekárnici v Liptove v 18. a 19. storočí; Oravský župný doktor Baltazár Demian; Štúrovec Jonáš Bohumil Guoth – lekár v Liptove; Martinský lekár Ján Petrikovich, organizátor župnej nemocnice a muzejníknumizmatik; Hyban, Detvanec, lekár, svetobežník, pacifista Albert Škarvan; Tolstojovec Dušan Makovický a jeho pôsobenie v Ružomberku i v Jasnej Poľane; 

Názov zborníka: Chýr o dobrom doktorovi sa šíri rýchlo

Podrobný program je na pripojenom letáku. Jeho súčasťou je aj prihláška na konferenciu, aj s možnosťou online prihlásenia sa.

Plagat sla va s l achetny m 2022 web