Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888)

Prezentácia faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888)

15. 4. 2023 Evanjelický kostol, Liptovská Porúbka

Spolok Martina Rázusa v spolupráci so združením Ars ante portas, cirkevným zborom ECAV Liptovská Porúbka a obcou Liptovská Porúbka

pozývajú na 

prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888)
v sobotu 15. apríla 2023 o 16. hodine v evanjelickom kostole (*1918) v Liptovskej Porúbke. 
Podujatie obohatí koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov s dirigentom prof. Štefanom Sedlickým 

Pozdravné príhovory na cestu tejto vzácnej publikácii čitateľom, najmä farárom, učiteľom, novinárom, redaktorom, moderátorom pošlú

Peter Gärtner – riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, ktoré jubilant úspešne viedol v rokoch 1930 – 1948 a ktorého 125. výročie založenia si tohto roku s úctou pripomína evanjelická cirkev a celé kultúrne Slovensko. Šenšel bol už od roku 1924 duchovným správcom Tranoscia; 

Matúš Stáňa – zástupca riaditeľa Hodžovho gymnázia v Liptovskom Mikuláši, v ktorom Šenšel pôsobil v rokoch 1919 – 1930 ako “smluvný profesor” slovenčiny a latinčiny a v roku 1921 napísal pre študentov školy priekopnícku prácu Slovenská štylistika;

Ladislav Sabolčák – predseda Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý si pride uctiť kolegu-učiteľa vystúpením;

Michal Belanji – zborový farár v Liptovskej Porúbke, kde Ľudovít Šenšel pôsobil  v rokoch 1914 – 1956, z toho v rokoch 1930 – 1952 aj ako liptovský senior.

Záujemcovia si môžu kúpiť faksimile prvej Slovenskej štylistiky za symbolickú sumu 9 eur, toľko totiž (pravda v korunách) stála publikácia v roku 1921. 


Popis k fotografiám:

1 Šenšel v mladom veku 2 Edinburgh – Šenšel v stojacom rade štvrtý zprava 3 Portrét | 4 Profesori Hodžovho gymnázia Šenšel v prvom rade vpravo 5 Liptovské bratstvo  | 6 Konfirmácia v Liptovskej Porúbke 7 S biskupom Čobrdom  | 8 Pred kostolom | 9 S vnukom | 10 Pohreb, káže emeritný biskup Čobrda | 11 Pri hrobe 12 – 13 Stavba kostola


Šenšel