Slovenská štylistika & Sláva šľachetným VII

Slovenská štylistika & Sláva šľachetným VII

30. 5. 2023 Zichyho palác, Bratislava

Spolok Martina RázusaArs ante portas, o.z.
pozývajú na prezentáciu

faksimile prvej Slovenskej štylistiky Ľudovíta Šenšela 
a monografie Sláva šľachetným VII Chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri

v utorok 30. mája 2023 o 17.00 hod.
v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave.


V programe bude účinkovať operný sólista Ivan OžvátDetský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu s dirigentom Adrianom Kokošom.

Pozdravné príhovory na cestu publikáciám k čitateľom pripravujú
Pre Slovenskú štylistiku 

  • riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., tajomníčka Edukačno-misijného centra ECACV na Slovensku Mgr. Daniela Veselá a básnik, spisovateľ, prekladateľ Ľubomír Feldek 

pre monografiu Sláva šľachetným VII 

  • PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., samostatná vedecká pracovníčka Historického ústav SAV, odbor raný novovek, sociálne dejiny, gender history, dejiny každodennosti, problematika zemepanských miest a šľachtických dvorov
  • prof. RNDr. Igor Tomo, CSc., pracovník lekárskej fakulty UK od roku 1968, profesor v odbore antropológia a genetika 

Prihláste sa, prosím, čím skôr, počet miest je obmedzený - jan@juras.sk, prípadne SMS 0905 716 851.