Kontakt

Kontakt

Poštová adresa:

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Múzeum Janka Kráľa
Námestie osloboditeľov 31 
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 37810081
DIČ: 2020408522
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR VVS/1-900/90-19528-3 MV SR


Mgr. Jaroslav Hric, predseda
Tel:
0915 964 424
jaroslav.hric@mjk.sk 


Mgr. Vladimír Ferenčík, pokladník
Tel: 0918 828 153
vladifek@gmail.com


Ján Juráš, čestný predseda
Tel: 0905 716 851
jan@juras.sk