Martin Rázus

Martin Rázus

Život Martina Rázusa


Publikácie o Martinovi Rázusovi (výber)

Bohatý „Rázusovský archív“ sa nachádza i v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši - dokumenty, rukopisy, korešpondencia, fotografie, knižnica, výstrižky, genealógia, ...


Články o Martinovi Rázusovi


Rodný dom Martina Rázusa

Expozícia  Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši „Rázusovie dom“ Rodný dom najznámejšieho Vrbičana, básnika, spisovateľa, kňaza a politika Martina Rázusa (1888 - 1937), stojí v blízkosti Sídliska Aurela Stodolu, ktoré sa rozkladá na území bývalej Vrbice...


Literárne dielo


Z nadčasových myšlienok