Články o Martinovi Rázusovi

Kňaz, spisovateľ, politik (Miloš Kovačka)

14. 3. 2019

 Som zlý! A ja už takým ostanem:zlý kňaz a tajov božských znateľ,zlý politik, zlý spisovateľ –až zovrie ma raz v náruč rodná zem!A jednak – rok len pôjde za rokom,dozrie to, čo má dozrieť na svete.

Prečítajte viac

Rázus ako kňaz (Štefan Adamovič)

13. 3. 2019

 26. a 27. júna 2008 sa v aule Biblickej školy na Memorandovom námestí v Martine uskutoční v rámci Dní Milana Hodžu – Osobnosti slovenskej politiky 2008, ako aj v rámci Letokruhu Martina Rázusa vedecká konferencia na tému Martin Rázus – život a dielo. Rukopis Štefana Adamoviča, Rázusovho kaplána v Moravskom Lieskovom,uverejňujeme ako upútavku na pripravované podujatie.

Prečítajte viac

Ako to ďalej bolo s Maroškom (Michal Gáfrik)

13. 3. 2019

M.Gáfrik/J.Zaťko: Ako to ďalej bolo s Maroškom (umelecko-dokumentárne pásmo o Martinovi Rázusovi)

Premiéra: 28-10-2005, 19.30 – 20.30, Devín
Repríza:  11-11-2005, 19.30 – 20.30, Devín

Prečítajte viac

Z mladosti Martina Rázusa (Ivan Tóth)

13. 3. 2019

Keď prišiel Rázus za farára do Brezna, počas troch týždňov napísal román Júlia. . . Pokúsim sa za  20 minút povedať  niečo z Rázusovho pôsobenia ako farára. Čitateľ ani v autobiografii Maroško nenájde dáta. Rázus píše bez matričného zaznamenávania dátumu. Spomeniem  niečo najmä z matrík cirkevného zboru v Modre.

Prečítajte viac

Martin Rázus ako kežmarský študent (Nora Baráthová)

13. 3. 2019

Martin Rázus študoval v Kežmarku na Evanjelickom a. v. dištriktuálnom lýceu – ako sa vtedy nazývalo vyššie gymnázium – v r. 1903 – 1907. Sem prišiel do 5. ročníka – ako uvádza triedny výkaz – ”. . . z  Ev. a. v. gymnázia v Banskej Bystrici s dobrým vysvedčením. ” (KÉSMÁRKI ág.

Prečítajte viac