Na Veľkú noc

Na Veľkú noc

Na Veľkú noc

Martin Rázus

 

Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála,

keď Tvoja sila aj smrť prevládala:

nedeľa svitla po Velikom piatku,

a mení horké slzy v nádej sladkú!

I v našom srdci čistá radosť jasá,

žes´ vstal – a zloba sveta utiahla sa,

to nalieva nám sily k žitia boju

za pravdu Tvoju a za vieru svoju.

Ó, vzkriesený náš Pane, praj nám kľudu

a žehnaj nám v deň tento svojmu ľudu,

uľavuj chorým, vylieč neduh všaký,

vyslyš tých, ktorí hľadia nad oblaky,

požehnaj tým, čo museli v kraj iný

za skyvou chleba – diaľnej do cudziny,

udrž ich v zdraví, popraj šťastia v diele,

chráň od úrazu na duši i tele!

Domácich poteš, - že ich prosbu čuješ

a na ich milých v svete pamätuješ!

Požehnaj biednym, Pane milostivý,

požehnaj zemi, čo nás všetkých živí,

otvor nám hojnosť štedroty tým jarom...!

Požehnaj všetkým našim hospodárom,

otcom i matkám, na nich starosť leží,

vzbuď novú, jasnú nádej pri mládeži,

jak prebíja sa v sade kvieťa znova,

nech pučí v srdciach pravda Tvojho slova,

a jak s´ ten kameň zdvihol niekdy z hrobu,

daj dietkam svojim dožiť lepšiu dobu,

nech v srdciach jasot nedele tej vzplanie...

A po skončení žitia – vzkries nás, Pane.