Z nášho chrámu (modlitby, piesne, rečňovanky) (Liptovský Mikuláš 1929)