Publikácie o Martinovi Rázusovi

Publikácie o Martinovi Rázusovi

Bohatý „Rázusovský archív“ sa nachádza i v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši - dokumenty, rukopisy, korešpondencia, fotografie, knižnica, výstrižky, genealógia, ...


Gáfrik, Michal: Etická próza Martina Rázusa. In: Próza slovenskej moderny.
Slovenský spisovateľ Bratislava 1993, s. 148 - 218.


Gáfrik, Michal: Martin Rázus I. Osobnosť a dielo (1888-1923)
Bratislava 1998.


Gáfrik, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923-1937)
Bratislava 2000.


Gáfrik, Michal: Rázusovské návraty.
Bratislava 1995.


Juríček, Ján: Martin Rázus - básnik a politika.
Stimul Bratislava 1993.


Kostolná, Eva: Rukopisné fondy Literárneho archívu MS - Martin Rázus (1888 - 1937)
MS Martin 1967


Mráz, Andrej: Rázusov Odkaz mŕtvych v službách boja proti náboženskej neznášanlivosti,
Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš 1942.


Salajová, Ivona, Michníková, Mária: Martin Rázus: Výberová a personálna bibliografia.
Knižnica G.F.Belopotockého Liptovský Mikuláš 1998.

Slovenský biografický slovník V. zväzok R - Š.
MS Martin. s. 49 - 51.


MARTIN RÁZUS politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ
Ústav politických vied SAV, VEDA vydavateľstvo SAV Bratislava 2008


Zborník Martina Rázusa I
Spolok Martina Rázusa 2003


Skovajsa, Ján: Ani ohnúť, ani zlomiť
Matica slovenská a MOMS v Dolnom Srní 2009


Wantula, Jan: KS. Martin Rázus
Odbitka z "GLOSU EWANGELICKIEGO" 1937


Wantula, Jan: KS. Martin Rázus, 3. strana
Odbitka z "GLOSU EWANGELICKIEGO" 1937


Roguľová, Jaroslava: Slovenská národná strana 1918 - 1938
Kalligram, 2013