Život Martina Rázusa

Život Martina Rázusa

Doba (1888 - 1937)

„Narodiť sa, môj milý, nie je šťastím, ani nešťastím. To je proste fakt, ako je faktom svit. Keď sú všetky podmienky rána - svitá. Nik sa tomu nediví, ani nevyčíta. Vieme, za tým...


Rodisko

„Vták má svoje hniezdo, líška dieru a človek svoj domov. Myslím predne ten tichý kút, kde zlatá žiara svitu zasvieti mu prvý raz do tváre. To je niekde palác, niekde len chalupa, ktorá...


Rodina

„...rodná zem má svoju chuť i vôňu a človek nevdojak vracia sa k nej znovu, povoľný jej tajomnej sile. Iný hovor má rieka i hora, iný úsmev obloha nebeská okolo domova, i keď je...


Štúdiá

„Človek nezačína sa kolískou, ba ani dobytím doktorátov, ale chvíľou, keď rozkvitne v ňom poznanie a cit ľudskosti. Mnoho som vytrpel, kým som prišiel na to, ale môžem úprimne vyznať, dnes ma to veľmi uspokojuje....


Pribylina 1913 - 1921

„Na Pribyline žije sa nám ticho, ale ťažko. Pekný kraj i ľud, ale chudobný. Uverejňujem v českých časopisoch i cez vojnu. Kornel Stodola píše mi viac ráz z Viedne. Nemôžu vraj dať bohovia jednému všetko,...


Moravské Lieskové 1921 - 1930

„Ťažko bude mi nespomenúť na stá a stá bielych, sedliackych chalúpok, rozviatych po šírej Lieskovskej doline. Dnes - zajtra deväť rokov, čo som sa zahľadel na starú Javorinu a tá - roztvárala náruč....


Brezno 1930 - 1937

„Mešťania slobodného kráľovského mesta Brezna mali už v prvých rokoch sedemnásteho storočia veľký zmysel brániť si svoju dedovizeň a svoje slobody. Vyrástlo to už z dejov, ktoré sa tu odohrali a ktoré ako hlinu premiesili mäkkú...