2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

3. 3. 2023

Milí priatelia, podporovatelia občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa.
Budeme Vám vďační za podporu pridelením 2% Vašej dane.

Prispieť môžete, či ste zamestnanec, fyzická osoba-živnostník (FO), či právnická osoba (PO). 
Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
  4. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  5. 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.   
  6. Do dokumentu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane napíšte sumu, ktorú nám chcete (môžete) poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.
Údaje o o. z. Spolok Martina Rázusa sú už v tlačive vpísané.

Informácie o Spolku Martina Rázusa:

IČO: (v tlačive zarovnajte sprava): 37810081 
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Sídlo – Ulica: Námestie osloboditeľov
Súpisné/orientačné číslo: 31
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš

Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2022 (neposielajte ich na adresu o. z. Spolok Martina Rázusa, prosím).

Postup pre Fyzické osoby (živnostníci) a Právnické osoby

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.


Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našej organizácii. Ak použijete tlačivo, ktoré nájdete na našej stránke, tam sú už údaje o o. z. Spolok Martina Rázusa vyplnené.)

V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.


V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

IČO: (v tlačive zarovnajte sprava): 37810081 
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Sídlo – Ulica: Námestie osloboditeľov
Súpisné/orientačné číslo: 31
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš

Vopred Vám za podporu srdečne ďakujeme!