2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

22. 9. 2020

Milí priatelia, podporovatelia občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa.

Pokiaľ ste ešte nezaplatili dane za rok 2019, máte možnosť popri tomto povinnom akte podporiť dvoma percentami z Vašej dane naše občianske združenie Spolok Martina Rázusa.

Dôležité termíny

Povinnosť podať daňové priznanie bude najneskôr do 02.11.2020 (31.10. je sobota). V uvedenej lehote bude možné uplatniť aj 2% z daní z podaných daňových priznaní.

Prispieť môžete, či ste zamestnanec, fyzická osoba-živnostník (FO), či právnická osoba (PO). Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

  1. Zamestnancom, ktorí svojho zamestnávateľa v zákonnej lehote požiadali o vykonanie ročného zúčtovania a potvrdenia o zaplatení dane z príjmov, vystaví do 15.11.2020 Zamestnávateľ tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (.pdf)
    Títo daňovníci môžu následne podať vyhlásenie spolu s potvrdením do 30.11.2020.
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
  3. Do Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj údaje o prijímateľovi 2% z daní. POZOR! Tlačivo potvrdenia je v prílohe. Je editovateľné, to znamená, že môžete do neho vpisovať svoje údaje priamo v počítači a potom vytlačiť. Prípadne si ho vytlačte a údaje vpíšte rukou.
    Údaje o Spolku Martina Rázusa sú už v tlačive vpísané.

Informácie o Spolku Martina Rázusa:

IČO: (v tlačive zarovnajte sprava): 37810081 
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Sídlo – Ulica: Námestie osloboditeľov
Súpisné/orientačné číslo: 31
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš

Daňové úrady do 90 dní od splnenia podmienok prevedú Vaše 2% daní na účet nadácie.

Tieto tlačivá – VYHLÁSENIE aj POTVRDENIE pošlite láskavo daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018 (neposielajte ich na adresu Spolku Martina Rázusa, prosím).

Postup pre Fyzické osoby (živnostníci) a Právnické osoby

POZOR! Kto má len príjmy zo zamestnania a priznanie za neho neurobil zamestnávateľ, bude vypĺňať daňové priznanie typu A.
Každý, kto podnikal či prenajímal nehnuteľnosť, vypĺňa daňové priznanie B.

Do tlačiva daňového priznania prosíme vpísať údaje o našom spolku. Ak použijete tlačivo, ktoré nájdete na našej stránke, tam sú už údaje o Spolku Martina Rázusa vyplnené.

V prípade Fyzickej osoby typ A je to oddiel VIII, v prípade Fyzickej osoby typ B oddiel XII.
V prípade právnickej osoby VI. časť.

Naše údaje:

IČO: (v tlačive zarovnajte sprava): 37810081 
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Sídlo – Ulica: Námestie osloboditeľov
Súpisné/orientačné číslo: 31
PSČ: 031 01
Obec: Liptovský Mikuláš